Asset Publisher

null Kết quả xét tuyển vòng 1 và triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021

Post details Cải cách hành chính

Kết quả xét tuyển vòng 1 và triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021

Ngày 29/10/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 huyện Cao Lãnh ban hành Thông báo số 206/TB-HĐTD Kết quả xét tuyển vòng 1 và triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021:

Phụ lục 1.

Phụ lục 2.