Asset Publisher

null Thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ Ba

Post details Tin tức

Thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ Ba

Ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng nhân dân huyện Cao Lãnh họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân Huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Đào Văn Nhạn, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, Bí thư Đảng ủy xã Phương Thịnh chủ trì cuộc họp. Ông Lê Chí Thiện, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện; ông Trương Vĩnh Thiện, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện tham dự.

Quang cảnh cuộc họp

Cuộc họp đã thảo luận nội dung về: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, nhiệm vụ năm 2022; tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2021, dự toán thu, chi ngân sách năm 2022; ước thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách Huyện quản lý và phân bổ…

 Qua thảo luận, các thành viên Ban cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết; Ngoài ra các đại biểu cũng phát biểu bổ sung, làm rõ thêm những vấn đề có liên quan đến các Báo cáo, thờ trình và dự thảo Nghị quyết. Lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng nhân dân Huyện đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu, khẩn trương điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các nội dung để Hội đồng nhân dân Huyện xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ Ba sắp tới.

Thành Sơn