Navigation Menu

Asset Publisher

CÔNG DÂN HỎI

“Với phương châm xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, chúng tôi luôn nỗ lực trong thực thi công vụ, lắng nghe ý kiến góp ý, phản ánh của các tổ chức, cá nhân; đồng thời chuyển cơ quan chức năng trả lời thỏa đáng những vấn đề tổ chức, cá nhân quan tâm, phản ánh. Hãy liên hệ và gửi câu hỏi cho chúng tôi”.

Forum

Poll

Make suggestions

The provincial leaders acknowledge the suggestions of organizations and individuals so that the process of executive and steering always in the right direction, contributing to the construction and development of Dong Thap increasingly prosperous homeland.

Land prices lookup

Land prices are timely updated, making it easy to look up information on land prices.

Navigation Menu

Navigation Menu