Asset Publisher

Navigation Menu

Navigation Menu

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 283/2019/NQ-HĐND 08/10/2019 Nghị quyết về quy định nội dung và mức chi thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
2 284/NQ-HĐND 08/10/2019 Nghị quyết về việc thông qua ĐA sắp xếp đơn vị hành chính xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2019-2021
3 282/2019/NQ-HĐND 08/10/2019 Nghị quyết về quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
4 281/2019/NQ-HĐND 08/10/2019 Nghị quyết về điều chỉnh Nghị quyết số 237/2019/NQ-HĐND ngày 02 tháng 4 năm 2019 về việc Quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tham gia Chương trình du học vừa học, vừa làm tại Đài Loan trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
5 280/2019/NQ-HĐND 08/10/2019 Nghị quyết về sửa đổi Nghị quyết số 238/2019/NQ-HĐND ngày 02/4/2019 về việc ban hành bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
6 279/2019/NQ-HĐND 08/10/2019 Nghị quyết về quy định định mức hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng
7 278/NQ-HĐND 08/10/2019 Nghị quyết về việc thực hiện dự án chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường tuyến dân cư Mương Nhà Máy, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
8 277/NQ-HĐND 08/10/2019 Nghị quyết về việc thực hiện dự án chỉnh trang và xây dựng khu đô thị mới phường 3, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
9 276/NQ-HĐND 08/10/2019 Nghị quyết về việc thực hiện dự án khu đô thị mới khu vực xã Mỹ Trà, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh và xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
10 274/NQ-HĐND 08/10/2019 Nghị quyết về phương án lập kế hoạch đầu tư công năm 2020
11 275/2019/NQ-HĐND 08/10/2019 Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn và danh mục dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do tỉnh quản lý và phân bổ
12 272/NQ-HĐND 08/10/2019 Nghị quyết về việc đề xuất Chủ trương đầu tư dự án mở rộng Đường ĐT849, đoạn từ ĐT 848 đến Quốc lộ 80
13 271/NQ-HĐND 08/10/2019 Nghị quyết về việc xin ý kiến về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường ĐT 849 giai đoạn II, đoạn từ Quốc lộ 80 đến Quốc lộ 54
14 270/NQ-HĐND 08/10/2019 Nghị quyết về Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường ĐT 846 đoạn Tân Nghĩa đến Quốc lộ 30
15 268/NQ-HĐND 08/10/2019 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an Tỉnh.
16 269/NQ-HĐND 08/10/2019 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đoàn Thanh Bình, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.
17 266/NQ-HĐND 08/10/2019 Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND Tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đoàn Minh Lý.
18 267/NQ-HĐND 08/10/2019 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Uỷ viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Minh Thuấn.
19 259/2019/NQ-HĐND 16/07/2019 Nghị quyết Quy định chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập, gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
20 260/2019/NQ-HĐND 16/07/2019 NQ Ban hành Quy định về chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm thuộc tỉnh ĐT
21 258/2019/NQ-HĐND 16/07/2019 Nghị quyết đổi tên, đặt tên đường, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, các huyện: Hồng Ngự, Thanh Bình và TX Hồng Ngự
22 257/2019/NQ-HĐND 16/07/2019 Nghị quyết Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
23 256/2019/NQ-HĐND 16/07/2019 Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
24 255/NQ-HĐND 16/07/2019 Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công dự án Phòng chống sạt lở bờ sông để bảo vệ dân cư tại các khu vực xung yếu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
25 254/2019/NQ-HĐND 16/07/2019 Nghị quyết về việc bổ sung Nghị quyết số 203/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục chuyển đích sử dụng đất trồng lúa nước để thực hiện dự án năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
26 253/2019/NQ-HĐND 16/07/2019 Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 202/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018; Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2016; Nghị quyết số 116/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017; Nghị quyết số 152/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
27 252/2019/NQ-HĐND 16/07/2019 Nghị quyết bổ sung danh mục dự án đầu tư vào Nghị quyết số 204/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND Tỉnh về việc thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do Tỉnh quản lý và phân bổ
28 251/NQ-HĐND 16/07/2019 Nghị quyết phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng Đường ĐT841 và xây dựng mới cầu Nguyễn Sinh Sắc
29 250/NQ-HĐND 16/07/2019 Nghị quyết thông qua phương án phân bổ 10% vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
30 249/NQ-HĐND 16/07/2019 Nghị quyết về thông qua phân bổ chi tiết nguồn vốn 10% còn lại của kế hoạch đầu tư công do Tỉnh quản lý và phân bổ năm 2019
31 248/2019/NQ-HĐND 16/07/2019 Nghị quyết Ban hành quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, mức chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và mức chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
32 247/NQ-HĐND 16/07/2019 Nghị quyết về việc bổ sung Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2017
33 246/NQ-HĐND 16/07/2019 Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp
34 239/2019/NQ-HĐND 02/04/2019 Ban hành Quy chế thực hiện phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm để xây dựng kết cấu hạ tầng của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
35 238/2019/NQ-HĐND 02/04/2019 Nghị quyết ban hành Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
36 237/2019/NQ-HĐND 02/04/2019 Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tham gia Chương trình du học vừa học, vừa làm tại Đài Loan trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
37 236/2019/NQ-HĐND 02/04/2019 Nghị quyết quy định định mức chi phí quản lý dự án của Ban Quản lý xã đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020
38 235/2019/NQ-HĐND 02/04/2019 Nghị quyết về bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Phát triển đất tỉnh Đồng Tháp
39 234/2019/NQ-HĐND 02/04/2019 Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục thu hồi đất dự án nâng cấp Quốc lộ 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
40 232/NQ-HĐND 02/04/2019 Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự ánCụm công nghiệp Mỹ Hiệp 2
41 233/2019/NQ-HĐND 02/04/2019 Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình Kiên cố hóa trường, lớp học giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
42 231/2019/NQ-HĐND 02/04/2019 Nghị quyết về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
43 230/2019/NQ-HĐND 02/04/2019 Nghị quyết bổ sung danh mục dự án đầu tư vào Nghị quyết số 204/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND Tỉnh về việc thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do Tỉnh quản lý và phân bổ
44 229/NQ-HĐND 02/04/2019 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND Tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hồ Thanh Phương
45 228/NQ-HĐND 02/04/2019 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND Tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Phú
46 227/NQ-HĐND 02/04/2019 Nghị quyết miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND Tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Công
47 226/NQ-HĐND 02/04/2019 Nghị quyết miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND Tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Tấn Xiếu
48 225/NQ-HĐND 02/04/2019 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
49 224/NQ-HĐND 02/04/2019 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng Ban Pháp chế HĐND Tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
50 219/2018/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị quyết ban hành Quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm thuộc tỉnh Đồng Tháp

Navigation Menu