VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 886/UBND-HC 01/07/2022 bổ sung kinh phí cho Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức giải quần vợt mở rộng huyện Hồng Ngự lần thứ I năm 2022
2 888/UBND-HC 01/07/2022 bổ sung kinh phí cho Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh Huyện
3 887/UBND-HC 01/07/2022 hỗ trợ kinh phí hoạt động Ban Chỉ đạo Thi hành án Dân sự Huyện năm 2022
4 890/UBND-HC 01/07/2022 V/v chọn nhà thầu tư vấn khảo sát thiết kế và lập quy hoạch
5 889/UBND-HC 01/07/2022 V/v chọn nhà thầu tư vấn khảo sát thiết kế và nhà thầu thi công công trình
6 882/UBND-HC 01/07/2022 V/v chủ trương xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân Huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin
7 891/UBND-HC 01/07/2022 V/v giảm giá khởi đấu dịch vụ sử dụng đò các tháng còn lại năm 2022
8 892/UBND-HC 01/07/2022 V/v ý kiến chủ trương đầu tư dự án Khu kinh doanh vật liệu xây dựng (khu 3) tại huyện Hồng Ngự của Công ty TNHH Cát Cát Lợi
9 881/UBND-HC 01/07/2022 V/v đẩy mạnh thực hiện các nội dung của Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn Huyện trong thời gian tới
10 884/UBND-HC 01/07/2022 V/v đề xuất danh mục công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp từ nguồn vốn vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh
11 198/BC-UBND 01/07/2022 Về việc công tác khôi phục sản xuất, kinh doanh và đầu tư công trên địa bàn Huyện
12 3094/QĐ-UBND 01/07/2022 Về việc phê duyệt phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ dự án: Tuyến dân cư Mương miễu (mở rộng)
13 3089/QĐ-UBND 30/06/2022 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính huyện Hồng Ngự, giai đoạn 2021 - 2030
14 193/BC-UBND 30/06/2022 Công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022
15 194/BC-UBND 30/06/2022 Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022
16 3041/QĐ-UBND 30/06/2022 Thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ
17 224/KH-UBND 30/06/2022 Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII
18 179/BC-UBND 30/06/2022 Tiến độ thực hiện đầu tư Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng; Khu liên hợp thể dục thể thao Huyện và Tổ hợp thể thao xã trên địa bàn huyện Hồng Ngự giai đoạn 2021-2025
19 879/UBND-HC 30/06/2022 Triển khai thực hiện Công điện số 365/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
20 192/BC-UBND 30/06/2022 Tình hình trật tự an toàn xã hội 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022