Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 62/UBND-HC 19/01/2021 chủ trương sử dụng kinh phí Tỉnh bổ sung có mục tiêu để UBND cac xã thực hiện chi trả cho Phó trưởng Công an, Công an viên thường trực xã, thị trấn thôi việc trong năm 2020
2 217/QĐ-UBND 19/01/2021 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đền thờ liệt sĩ huyện Hồng Ngự
3 65/UBND-HC 19/01/2021 V/v báo cáo thông tin, dữ liệu về các dự án bất động sản (Quý IV/2020)
4 64/UBND-HC 19/01/2021 V/v báo cáo tình hình số lượng nhà ở đô thị, nông thôn và nhà ở theo mức độ kiên cố xây dựng tại địa phương (Năm 2020)
5 63/UBND-HC 19/01/2021 V/v phê duyệt Kế hoạch tổ chức giới thiệu các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, sản phẩm tiềm năng của huyện và trưng bày cây cảnh mừng Đảng - mừng Xuân Tân Sửu năm 2021
6 59/UBND-HC 19/01/2021 V/v thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện
7 58/UBND-HC 19/01/2021 V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
8 60/UBND-HC 19/01/2021 V/v xác nhận đủ điều kiện được bồi thường và đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
9 218/QĐ-UBND 19/01/2021 Về việc phân khai Kế hoạch vốn năm 2021 từ nguồn vốn Thủy lợi phí và vốn hỗ trợ phát triển trồng lúa theo Nghị định số 35/NĐ-CP
10 55/UBND-HC 18/01/2021 V/v phê duyệt giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước do Chi cục Thị hành án dân sự bàn giao
11 54/UBND-HC 18/01/2021 V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí nghiệp vụ ngành năm 2021 của Phòng Tài chính và Kế hoạch
12 53/UBND-HC 18/01/2021 V/v tăng cường công tác quản lý, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2021
13 201/QĐ-UBND 18/01/2021 Về việc phân khai kế hoạch vốn năm 2021 (từ nguồn vốn thủy lợi phí Trung ương hỗ trợ tăng thêm cho kế hoạch vốn năm 2021)
14 203/QĐ-UBND 18/01/2021 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, dự án: Bố trí ổn định dân cư Giồng Dúi - Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự
15 210/QĐ-UBND 18/01/2021 Về việc thành lập Tổ chi hỗ trợ thu hồi đất và giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân canh tác đất bãi bồi tại thị trấn Thường Thới Tiền
16 03/QĐ-UBND 15/01/2021 Ban hành bảng thời hạn bảo quản năm 2021
17 04/QĐ-VP 15/01/2021 Ban hành bảng thời hạn bảo quản năm 2021
18 199/QĐ-UBND 15/01/2021 Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Gia cố chân mái taluy kè sông Cái Vừng
19 199/QĐ-UBND 15/01/2021 Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Gia cố chân mái taluy kè sông Cái Vừng
20 51/UBND-HC 15/01/2021 V/v chủ trương giảm giá trúng đấu, hỗ trợ các cơ sở đò do ảnh hưởng Cầu cái Vừng và giao thầu bến khách ngang sông An Bình qua Phú Thuận B.