You do not have the roles required to access this portlet.

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 236/UBND-HC 01/03/2021 V/v trả lời đơn của ông Bùi Văn Tiến, ngụ ấp Long Thới A, xã Long Thuận
2 857/QĐ-UBND 01/03/2021 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường vận chuyển nông sản mương Đồng Hòa
3 858/QĐ-UBND 01/03/2021 Về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trạm bơm Mương Lớn
4 54/KH-UBND 01/03/2021 Về việc phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thủy sản nuôi trên địa bàn huyện Hồng Ngự năm 2021
5 251/UBND-HC 01/03/2021 Về việc điều chỉnh vốn xây dựng dự án Trụ sở UBND xã, thị trấn huyện Hồng Ngự
6 230/UBND-HC 01/03/2021 Về việc đưa đối tượng tâm thần lang thang vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Đồng Tháp
7 427/UBND-HC 01/04/2021 đăng ký nhu cầu hỗ trợ lao động trẻ có trình độ Cao đẳng, Đại học làm việc cho Hợp tác xã nông nghiệp năm 2021
8 52/KH-UBND 26/02/2021 Phát động phong trào thi đua chuyên đề bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021
9 36/BC-UBND 26/02/2021 Tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 56/2016/NĐ-CP của Chính phủ)
10 35/BC-UBND 26/02/2021 Tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP)
11 225/UBND-HC 26/02/2021 V/v công khai thông tin người nộp thuế còn nợ thuế
12 228/UBND-HC 26/02/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp năm 2021
13 222/UBND-HC 26/02/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025
14 224/UBND-HC 26/02/2021 V/v phê duyệt Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn Huyện năm 2021
15 226/UBND-HC 26/02/2021 V/v điều chỉnh tách nền và giá nền Cụm dân cư Ấp Thượng, thị trấn Thường Thới Tiền
16 223/UBND-HC 26/02/2021 V/v đề xuất hỗ trợ kinh phí đầu tư nâng cấp cải tạo chợ biên giới
17 227/UBND-HC 26/02/2021 Về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
18 805/QĐ-UBND 25/02/2021 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Hồng Ngự
19 806/QĐ-UBND 25/02/2021 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Lưới điện hạ thế và hệ thống chiếu sáng công cộng mương Chùa Lá, xã Phú Thuận A
20 807/QĐ-UBND 25/02/2021 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường cặp chùa Phước Hưng (đoạn từ đường làng thị trấn đến đường 30 tháng 4)