You do not have the roles required to access this portlet.

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 217/UBND-HC 25/02/2021 Phối hợp, trao đổi thông tin trong công tác phòng, chống dịch Covid 19
2 50/KH-UBND 25/02/2021 Tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng
3 221/UBND-HC 25/02/2021 V/v báo cáo kết quả giải ngân vốn ngân sách trung ương năm 2019 trên địa bàn Huyện đến ngày 31/12/2020
4 220/UBND-HC 25/02/2021 V/v góp ý kiến dự thảo Kế hoạch tiếp tục phát triển, củng cố hợp tác liên kết sản xuất, tiêu thụ gắn với truy xuất nguồn gốc, mã vùng trồng giai đoạn 2021 - 2025
5 51/KH-UBND 25/02/2021 Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn Huyện năm 2021
6 49/KH-UBND 24/02/2021 Bảo vệ vững chắc công trình, nhà ở trên địa bàn Huyện năm 2021
7 215/UBND-HC 24/02/2021 V/v chấp thuận cho nghỉ phép không hưởng lương
8 216/UBND-HC 24/02/2021 V/v đôn đốc triển khai ngay các công việc sau tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
9 15/TB-VP 24/02/2021 Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Nguyễn Văn Khơi tại buổi họp nghe các đơn vị khối nông nghiệp định hướng các nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực ngành sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
10 16/TB-VP 24/02/2021 Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Nguyễn Văn Khơi tại cuộc họp giao ban tuần giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện
11 23/TB-UBND 23/02/2021 Hoạt động trọng tâm trong tuần (từ ngày 15/02 đến ngày 21/02/2021)
12 34/BC-UBND 23/02/2021 Kết quả thực hiện Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ
13 48/KH-UBND 23/02/2021 Phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại trên địa bàn Huyện đến năm 2030
14 790/QĐ-UBND 23/02/2021 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cụm dân cư ngã tư Cây Da
15 47/KH-UBND 23/02/2021 Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân năm 2021
16 212/UBND-HC 23/02/2021 V/v báo cáo tình hình thu tiền nợ nền nhà tại các cụm, tuyến dân cư giai đoạn 1, 2 đến ngày 20/02/2021 trên địa bàn Huyện
17 213/UBND-HC 23/02/2021 V/v góp ý dự thảo Báo cáo kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DDCI) năm 2019
18 206/UBND-HC 23/02/2021 V/v hướng dẫn nhiệm vụ của nhân viên Bưu điện cấp xã tham gia Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công
19 205/UBND-HC 23/02/2021 V/v tình hình trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
20 214/UBND-HC 23/02/2021 V/v đề nghị thẩm tra đối tượng tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ đợt II năm 2021