You do not have the roles required to access this portlet.

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 208/UBND-HC 23/02/2021 Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn 1 (2020- 2025) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
2 209/UBND-HC 23/02/2021 Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn 1 (2020- 2025) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
3 210/UBND-HC 23/02/2021 Về việc hỗ trợ kinh phí cho gia đình có trẻ em bị tai nạn giao thông tại xã Long Khánh A
4 211/UBND-HC 23/02/2021 Về việc triển khai ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động
5 766/QĐ-UBND 22/02/2021 Thành lập Ban Tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2021
6 203/UBND-HC 22/02/2021 V/v dời vị trí cầu thang phía dưới bến đò số 10
7 202/UBND-HC 22/02/2021 V/v thông tin về thành viên Hội đồng, Tổ Công tác lập Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
8 200/UBND-HC 22/02/2021 V/v điều chỉnh họ, tên, năm sinh của hộ dân được xét bố trí vào ở trên TDC Long Thuận – Mương Lớn và TDC đường tắt Phú Thuận B
9 201/UBND-HC 22/02/2021 V/v đánh giá, sửa đổi cơ chế phân cấp quản lý ngân sách nhà nước
10 335/UBND-HC 22/02/2021 Về việc phê duyệt phương án chi hỗ trợ thu hồi đất và giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đối với các hộ dân canh tác đất bãi bồi tại thị trấn Thường Thới Tiền
11 335/UBND-HC 22/02/2021 Về việc phê duyệt phương án chi hỗ trợ thu hồi đất và giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đối với các hộ dân canh tác đất bãi bồi tại thị trấn Thường Thới Tiền
12 767/QĐ-UBND 22/02/2021 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Lưới điện hạ thế và hệ thống chiếu sáng công cộng mương Chùa Lá, xã Phú Thuận A
13 768/QĐ-UBND 22/02/2021 Về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Hệ thống chiếu sáng năng lượng mặt trời tuyến đường tuần tra biên giới Thường Phước - Ba Nguyên
14 32/BC-UBND 19/02/2021 Giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2020
15 759/QĐ-UBND 19/02/2021 Phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng Chi nhánh Công ty TNHH may túi xách Thái Dương tại Đồng Tháp
16 45/KH-UBND 19/02/2021 Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực hiện dự án Trường Trung học cơ sở Long Thuận, xã Long Thuận
17 31/BC-UBND 19/02/2021 Tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2020
18 192/UBND-HC 19/02/2021 V/v báo cáo, đánh giá nguồn lực tài nguyên thiên nhiên giai đoạn2016 - 2020
19 193/UBND-HC 19/02/2021 V/v giám sát hoạt động nạo vét
20 194/UBND-HC 19/02/2021 V/v góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 07/12/2017