You do not have the roles required to access this portlet.

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 195/UBND-HC 19/02/2021 V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định chung về bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành và sử dụng công trình
2 199/UBND-HC 19/02/2021 V/v nhu cầu vốn cây xanh đô thị năm 2021 trên địa bàn huyện
3 197/UBND-HC 19/02/2021 V/v rà soát, thống kê tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn
4 196/UBND-HC 19/02/2021 V/v triển khai thực hiện nghiêm Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
5 198/UBND-HC 19/02/2021 V/v điều chỉnh diện tích nền của hộ dân được xét bố trí vào ở trên Tuyến dân cư đường tắt Phú Thuận B
6 757/QĐ-UBND 19/02/2021 Về việc phê duyệt dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng công trình: Bãi chùi Bảy Xê, Hậu Thông Lưu, Ông Giống, Tư Lợi, Bé Tư
7 756/QĐ-UBND 19/02/2021 Về việc phê duyệt dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng công trình: Bãi chùi Ông Vũ, Ông Việt, Đông Anh, Ông Đức, Ông Vinh, Ông Tuấn, Ông Nhiều
8 758/QĐ-UBND 19/02/2021 Về việc phê duyệt dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng công trình: Kiên cố hóa đường nước Mương Chợ (đoạn từ đường nước hiện hữu đã KCH đến kênh Sườn 2 và đoạn từ đường nước hiện hữu đã KCH đến ĐT841)
9 755/QĐ-UBND 19/02/2021 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Đường vận chuyển nông sản mương Đồng Hòa
10 30/BC-UBND 18/02/2021 Tình hình thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026
11 191/UBND-HC 18/02/2021 Tổ chức ra quân tuyên truyền, vận động tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyên năm 2021
12 190/UBND-HC 18/02/2021 V/v báo cáo tình hình hoạt động tín ngưỡng tôn giáo dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán năm 2021
13 189/UBND-HC 18/02/2021 V/v góp ý dự thảo Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu đất Sen Hồng”
14 188/UBND-HC 18/02/2021 V/v rút lại hồ sơ không đủ điều kiện hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi của đối tượng tinh giản biên chế trong quý I năm 2021
15 739/QĐ-UBND 17/02/2021 Nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với ông Nguyễn Văn Gòn
16 738/QĐ-UBND 17/02/2021 Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với ông Nguyễn Văn Cải
17 737/QĐ-UBND 17/02/2021 Tặng Giấy khen cho hộ gia đình tiêu biểu, gương sáng vươn lên thoát nghèo giai đoạn 2016 – 2020
18 187/UBND-HC 17/02/2021 V/v chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hồng Ngự (trụ sở tạm)
19 186/UBND-HC 17/02/2021 V/v góp ý dự thảo Quyết định phân cấp đê sông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
20 185/UBND-HC 17/02/2021 V/v tính toán, đánh giá các chỉ số liên quan