You do not have the roles required to access this portlet.

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 742/QĐ-UBND 17/02/2021 Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thuộc Khu C2 Chợ Thường Thới, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự
2 746/QĐ-UBND 17/02/2021 Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thuộcLô B1, B2, B4 Chợ Thường Thới, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự
3 743/QĐ-UBND 17/02/2021 Về việc đấu giá quyền sử dụng đất Tuyến dân cư Mở rộng Chợ Cả Sách, xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự
4 745/QĐ-UBND 17/02/2021 Về việc đấu giá quyền sử dụng đất Tuyến dân cư Đoạn Cải tiến, xã Thường Phước 2
5 744/QĐ-UBND 17/02/2021 Về việc đấu giá quyền sử dụng đất Tuyến dân cư Ấp 3, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự
6 184/UBND-HC 16/02/2021 Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
7 182/UBND-HC 13/02/2021 Về việc tiếp tục thực hiện truy vết phòng, chống dịch Covid-19
8 727/QĐ-UBND 09/02/2021 Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách Huyện năm 2021
9 736/QĐ-UBND 09/02/2021 Nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Nguyễn Ngọc Diễm
10 734/QĐ-UBND 09/02/2021 Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Trần Quốc Mỹ
11 21/TB-UBND 09/02/2021 Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Đằng
12 22/TB-UBND 09/02/2021 Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Đằng
13 26/BC-UBND 09/02/2021 Tình hình trước Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
14 177/UBND-HC 09/02/2021 V/v góp ý dự thảo Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016-2020
15 178/UBND-HC 09/02/2021 V/v khó khăn, vướng mắc trong xác định nghĩa vụ tài chính thực hiện các quyền sử dụng đất
16 176/UBND-HC 09/02/2021 V/v thực hiện nghiêm Luật Phòng chống tham nhũng, Chỉ thị số 44/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
17 180/UBND-HC 09/02/2021 V/v tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động hoạt động khoáng sản dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
18 43/KH-UBND 09/02/2021 Về việc Ứng phó Biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Hồng Ngự năm 2021
19 14/TB-VP 09/02/2021 Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Bí thư Huyện ủy Nguyễn Hùng Tráng, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Huyện
20 725/QĐ-UBND 08/02/2021 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trường Tiểu học Long Thuận 4