You do not have the roles required to access this portlet.

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 573/QĐ-UBND 29/01/2021 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đèn nghệ thuật khu vực Mũi Tàu
2 569/QĐ-UBND 28/01/2021 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đèn trang trí đường Hùng Vương và đường Lê Hồng Phong
3 39/KH-UBND 29/01/2021 Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
4 36/KH-UBND 29/01/2021 Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
5 40/UBND-HC 29/01/2021 Thu, chi Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2021 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
6 38/KH-BCĐ389 29/01/2021 Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021
7 132/UBND-HC 29/01/2021 V/v báo cáo kinh phí thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 năm 2020 trên địa bàn Huyện
8 133/UBND-HC 29/01/2021 V/v góp ý dự thảo Kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến 2025, tầm nhìn đến năm 2030
9 581/QĐ-UBND 29/01/2021 Về việc cơ cấu lại Đoàn kiểm tra liên ngành Huyện
10 577/QĐ-UBND 29/01/2021 Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách Huyện năm 2021
11 578/QĐ-UBND 29/01/2021 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán phát sinh xây dựng công trình: Trường Tiểu học Phú Thuận A1
12 567/QĐ-UBND 28/01/2021 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Hệ thống chiếu sáng công cộng cụm dân cư 10,6ha, xã Thường Phước 1
13 568/QĐ-UBND 28/01/2021 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Hệ thống chiếu sáng công cộng cụm dân cư 7,3ha, xã Thường Phước 1
14 566/QĐ-UBND 28/01/2021 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Hệ thống chiếu sáng từ Chùa Phước Hưng đến bến đò Mương Miểu
15 130/UBND-HC 28/01/2021 Thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
16 127/UBND-HC 28/01/2021 V/v chấn chỉnh công tác thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công
17 119/UBND-HC 28/01/2021 V/v công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
18 124/UBND-HC 28/01/2021 V/v góp ý đơn giá quan trắc môi trường và dự thảo Chương trình quan trắc môi trường định kỳ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025
19 123/UBND-HC 28/01/2021 V/v thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án Bố trí ổn định dân cư Giồng Dúi – Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự
20 126/UBND-HC 28/01/2021 V/v thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính huyện Hồng Ngự năm 2021