You do not have the roles required to access this portlet.

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 31/TB-UBND 01/04/2021 Về việc chưa xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
2 91/KH-UBND 31/03/2021 Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2021
3 94/KH-UBND 31/03/2021 Phân công và phối hợp thực hiện các chỉ tiêu thi đua năm 2021 Cụm thi đua số 3 Tỉnh
4 93/KH-UBND 31/03/2021 Thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên huyện Hồng Ngự năm 2021và triển khai Luật Thanh niên
5 425/UBND-HC 31/03/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020
6 421/UBND-HC 31/03/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức Lễ phát động trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021
7 426/UBND-HC 31/03/2021 V/v kết quả rà soát, giải quyết hồ sơ khen thưởng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
8 423/UBND-HC 31/03/2021 V/v nạo vét lạch Lòng Hồ
9 422/UBND-HC 31/03/2021 V/v tăng cường triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ
10 1414/QĐ-UBND 30/03/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
11 89/KH-UBND 30/03/2021 Triển khai thực hiện quy định về đánh giá, xếp loại “Đơn vị học tập” trên địa bàn huyện Hồng Ngự
12 67/BC-UBND 30/03/2021 Tổng kết Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021 - 2025
13 418/UBND-HC 30/03/2021 Về việc thực hiện thí nghiệm đối chứng công trình Trường Tiểu học Thường Thới Tiền 2
14 417/UBND-HC 30/03/2021 Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiêm chủng mở rộng trên địa bàn Huyện
15 1415/QĐ-UBND 30/03/2021 Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung huyện Hồng Ngự
16 1349/QĐ-UBND 26/03/2021 Về việc đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất đối với thửa đất 1078 và thửa đất số 1081, tờ bản đồ số 07 để thực hiện dự án Nhà máy chế biến trái cây
17 1174/QĐ-UBND 19/03/2021 Về việc phê duyệt Phương án Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất đối với thửa đất 1078 và thửa đất số 1081, tờ bản đồ số 07 để thực hiện dự án Nhà máy chế biến trái cây
18 319/UBND-HC 12/03/2021 Bổ sung kinh phí cho Phòng Nội vụ để tổ chức tuyển dụng lại viên chức năm 2020
19 45/BC-UBND 09/03/2021 Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại và phòng, chống tham nhũng quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021
20 48/BC-UBND 12/03/2021 Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Hồng Ngự