You do not have the roles required to access this portlet.

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 109/KH-UBND 22/04/2021 Phối hợp tổ chức tiếp dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
2 108/KH-UBND 22/04/2021 Thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
3 1720/QĐ-UBND 22/04/2021 Về việc thành lập Hội đồng định giá đối với tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước do Chi cục Thi hành án dân sự bàn giao
4 1717/QĐ-UBND 22/04/2021 Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung huyện Hồng Ngự
5 08/QĐ-VP 20/04/2021 Phân công, công việc giữa Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, Chuyên viên, nhân viên Văn phòng HĐND và UBND Huyện
6 1702/QĐ-UBND 20/04/2021 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Công viên văn hóa Nguyễn Tất Thành
7 1701/QĐ-UBND 20/04/2021 QUYẾT ĐỊ Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung huyện Hồng Ngự
8 81/BC-UBND 20/04/2021 Tình hình thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực Khối Văn hóa - Xã hội quý I; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp quý II năm 2021
9 83/BC-UBND 20/04/2021 Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công 06 tháng đầu năm 2021
10 1700/QĐ-UBND 20/04/2021 Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án nuôi lươn xã Thường Phước 1 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020
11 1696/QĐ-UBND 19/04/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
12 1693/QĐ-UBND 19/04/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
13 106/KH-UBND 19/04/2021 Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực hiện dự án: Tuyến dân cư Mương Miễu (mở rộng)
14 80/TB-UBND 19/04/2021 Tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư công và đấu thầu năm 2019
15 486/UBND-HC 19/04/2021 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2021
16 485/UBND-HC 19/04/2021 V/v tạo thuận lợi khi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC có liên quan đến việc cấp, sử dụng căn cước công dân
17 480/UBND-HC 16/04/2021 V/v đề xuất phương án sắp xếp, xử lý tài sản
18 1687/QĐ-UBND 19/04/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình Đường liên xã Thường Thới Tiên (đoạn 3)
19 1684/QĐ-UBND 19/04/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Kiên cố hóa đường nước Mương Trên
20 1688/QĐ-UBND 19/04/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Nạo vét mương Đìa Đôi