You do not have the roles required to access this portlet.

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 09/TB-VP 27/01/2021 Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện - Huỳnh Văn Tài/Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Huyện tại buổi làm việc với Hiệu trưởng các trường về công tác quản lý học sinh Việt kiều Campuchia trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
2 08/TB-VP 27/01/2021 Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Trần Văn Bôn tại cuộc họp bàn công tác chuẩn bị đầu tư các công trình xây dựng từ nguồn vốn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới và vốn 03 xã biên giới
3 10/TB-VP 27/01/2021 Ý kiến thống nhất của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện thay cuộc họp giao ban tuần
4 516/QĐ-UBND 26/01/2021 Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
5 53/KH-UBND 26/01/2021 Phát động “Phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông” giai đoạn 2021 - 2025
6 16/TB-UBND 26/01/2021 Phân công trực Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
7 104/UBND-HC 26/01/2021 V/v báo cáo tình hình thu tiền nợ nền nhà tại các cụm, tuyến dân cư giai đoạn 1, 2 đến ngày 20/01/2021 trên địa bàn Huyện
8 104/UBND-HC 26/01/2021 V/v báo cáo tình hình thu tiền nợ nền nhà tại các cụm, tuyến dân cư giai đoạn 1, 2 đến ngày 20/01/2021 trên địa bàn Huyện
9 106/UBND-HC 26/01/2021 V/v góp ý kiến đề xuất chủ trương khu vực nạo vét bải bồi cồn Long Tả thuộc xã Long Khánh A, xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự (khu vực mở rộng)
10 103/UBND-HC 26/01/2021 V/v phối hợp rà soát, lập danh mục các chỉ tiêu có chênh lệch về số liệu giữa các ngành, đơn vị, địa phương
11 107/UBND-HC 26/01/2021 V/v thực hiện kiến nghị của Hội đồng nhân dân Huyện
12 110/UBND-HC 26/01/2021 V/v triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân
13 109/UBND-HC 26/01/2021 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi trước, trong và sau tết nguyên Đán Tân Sửu năm 2021
14 105/UBND-HC 26/01/2021 V/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ, chế độ thông tin báo cáo
15 108/UBND-HC 26/01/2021 V/v tăng cường quản lý loài thủy sản mới trên địa bàn Huyệ
16 467/QĐ-UBND 26/01/2021 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 05: Thi công Xây dựng chốt KSBP Cầu Muống (Đồn 913), thuộc công trình Chốt kiểm soát Biên phòng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19
17 464/QĐ-UBND 26/01/2021 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Hệ thống chiếu sáng công cộng cụm dân cư 10,6ha, xã Thường Phước 1
18 462/QĐ-UBND 26/01/2021 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Hệ thống chiếu sáng công cộng cụm dân cư 7,3ha, xã Thường Phước 1
19 465/QĐ-UBND 26/01/2021 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Hệ thống chiếu sáng từ Chùa Phước Hưng đến bến đò Mương Miểu
20 463/QĐ-UBND 26/01/2021 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Đèn trang trí đường Hùng Vương và đường Lê Hồng Phong