You do not have the roles required to access this portlet.

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1683/QĐ-UBND 19/04/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Đường làng Thường Thới Tiên (đoạn 2)
2 1686/QĐ-UBND 19/04/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Đường nhánh ĐT841 - nhà máy Thành Công
3 36/TB-UBND 19/04/2021 Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày Chiến thắng (30/4) và ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2021
4 35/TB-UBND 19/04/2021 Về việc nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021
5 1691/QĐ-UBND 19/04/2021 Về việc thành lập Hội đồng, Tổ giúp việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Cụm dân cư Khóm Thượng 2
6 1690/QĐ-UBND 19/04/2021 Về việc thành lập Hội đồng, Tổ giúp việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Tuyến dân cư Mương Miễu (mở rộng)
7 1695/QĐ-UBND 19/04/2021 Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung huyện Hồng Ngự
8 1694/QĐ-UBND 19/04/2021 Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung huyện Hồng Ngự
9 1578/QĐ-UBND 16/04/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
10 477/UBND-HC 16/04/2021 V/v phê duyệt thu – chi bán đấu giá quyền khai thác dịch vụ căn tin tại các điểm trường trên địa bàn Huyện giai đoạn 2021-2023
11 481/UBND-HC 16/04/2021 V/v thực hiện kết luận của TTCP tại Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
12 482/UBND-HC 16/04/2021 V/v tạo thuận lợi khi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC có liên quan đến việc cấp, sử dụng căn cước công dân
13 1593/QĐ-UBND 16/04/2021 Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Nạo vét nâng cấp đê bao tuyến kênh Trà Đư - Cây Da, xã Thường Lạc
14 1576/QĐ-UBND 16/04/2021 Về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
15 1574/QĐ-UBND 16/04/2021 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Gia cố xử lý mái taluy chống sạt lở bờ bao kênh 17, xã Long Thuận (đoạn từ Bờ Đập đến đường tắt Phú Thuận A-B) (phần phát sinh)
16 1577/QĐ-UBND 16/04/2021 Về việc thành lập Hội đồng giám định sửa chữa xe thu gom rác trên địa bàn Huyện
17 1575/QĐ-UBND 16/04/2021 Về việc thành lập Hội đồng định giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do Công an Huyện ra Quyết định tịch thu
18 1657/QĐ-BCĐ 16/04/2021 Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung huyện Hồng Ngự
19 1565/QĐ-UBND 15/04/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
20 1563/QĐ-UBND 15/04/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp