You do not have the roles required to access this portlet.

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 97/UBND-HC 25/01/2021 Về việc hỗ trợ tổ chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ cấp xã
2 458/QĐ-UBND 25/01/2021 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Hệ thống chiếu sáng công cộng cụm dân cư 7,3ha, xã Thường Phước 1
3 88/UBND-HC 22/01/2021 chủ trương sử dụng kinh phí Tỉnh bổ sung có mục tiêu để Phòng Kinh tế và Hạ tầng thực hiện cải tạo, sửa chữa khu tạm cư để bố trí nơi ở tạm cho người dân Việt Nam từ Campuchia trở về Huyện
4 87/UBND-HC 22/01/2021 phê duyệt danh mục công trình sử dụng vốn sự nghiệp giao thông, thị chính năm 2021
5 334/QĐ-UBND 22/01/2021 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cổng chào Hồng Ngự
6 89/UBND-HC 22/01/2021 V/v đề xuất danh mục đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 lĩnh vực phát triển đô thị trên địa bàn huyện Hồng Ngự
7 15/BC-UBND 22/01/2021 Về việc kết quả thực hiện Đề án phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự 08 xã biên giới năm 2020
8 357/QĐ-UBND 22/01/2021 Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Bố trí ổn định dân cư Giồng Dúi - Thường Phước 1
9 80/UBND-HC 21/01/2021 bổ sung kinh phí cho Hội đồng đấu giá dịch vụ sử dụng đò Huyện để phục vụ hoạt động thường xuyên của Hội đồng đò: Tổ chức bán đấu giá quyền khai thác, thuê mướn các đầu bến, sửa chữa đường dẫn, bãi chùi, nạo vét khơi thông luồng lạch
10 81/UBND-HC 21/01/2021 bổ sung kinh phí cho Hội đồng đấu giá dịch vụ sử dụng đò Huyện để phục vụ hoạt động thường xuyên của Hội đồng đò: Tổ chức bán đấu giá quyền khai thác, thuê mướn các đầu bến, sửa chữa đường dẫn, bãi chùi, nạo vét khơi thông luồng lạch
11 79/UBND-HC 21/01/2021 bổ sung kinh phí cho Trường THCS Phú Thuận A thực hiện xây dựng Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2
12 82/UBND-HC 21/01/2021 Chủ trương và cấp bổ sung kinh phí để Phòng Kinh tế và Hạ tầng thực hiện di dời Cổng chào huyện Hồng Ngự
13 286/QĐ-UBND 21/01/2021 Công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2020
14 284/QĐ-UBND 21/01/2021 Công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2020
15 285/QĐ-UBND 21/01/2021 Công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” năm 2020
16 70/UBND-HC 21/01/2021 cấp hỗ trợ kinh phí bù hụt thu ngân sách Nhà nước năm 2020 cho UBND thị trấn Thường Thới Tiền
17 74/UBND-HC 21/01/2021 cấp hỗ trợ kinh phí cho Phòng Tài chính và Kế hoạch để chi hỗ trợ làm đêm thêm giờ cho các cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác quyết toán ngân sách năm 2020 tại đơn vị
18 07/TB-VP 21/01/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện - Trần Văn Bôn tại cuộc họp báo tuần khối kinh tế, ngân sách, đầu tư và đầu tư xây dựng
19 24/KH-UBND 21/01/2021 Phát triển bảo hiểm y tế toàn dân huyện Hồng Ngự năm 2021
20 /QĐ-UBND 21/01/2021 Thành lập Ủy ban bầu cử huyện Hồng Ngự