You do not have the roles required to access this portlet.

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 42/UBND-HC 13/01/2021 V/v chấn chỉnh công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện
2 37/UBND-HC 13/01/2021 V/v phê duyệt Kế hoạch tổ chức tuyên truyền bằng xe loa cổ động
3 38/UBND-HC 13/01/2021 V/v thành lập Ủy ban bầu cử cấp xã
4 41/UBND-HC 13/01/2021 V/v ý kiến thẩm định Đề xuất dự án Trung tâm thương mại - Dịch vụ Xinh Đại Dương
5 40/UBND-HC 13/01/2021 V/v ủy quyền thực hiện nhiệm vụ Chủ đầu tư triển khai thi công gói thầu số 05: Thi công xây dựng chốt KSBP Cầu Muống (Đồn 913), công trình Chốt kiểm soát biên phòng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19
6 45/UBND-HC 13/01/2021 Về việc góp ý dự thảo Bộ tiêu chi quy đinh xa vung sâu, vung xa
7 43/UBND-HC 13/01/2021 Về việc rà soát, báo cáo việc nâng cấp tổ hợp thể thao xã và xây dựng Trung tâm VH-HTCĐ xã giai đoạn 2021-2025
8 44/UBND-HC 13/01/2021 Về việc thống nhất số liệu dân cư trên địa bàn Huyện cuối năm 2020
9 39/UBND-HC 13/01/2021 Xuất tồn quỹ ngân sách cấp tạm ứng cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chi trợ cấp tháng 01, tháng 02 năm 2021 và quà tết Nguyên đán Tân Sửu cho người có công cách mạng
10 14/KH-UBND 13/01/2021 Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP
11 162/QĐ-UBND 12/01/2021 Tặng Giấy khen Chủ tịch UBND Huyện cho các cá nhân có thành tích hiến máu từ 03 lần
12 163/QĐ-UBND 12/01/2021 Tặng Giấy khen Chủ tịch UBND Huyện cho tập thể và cá nhân có thành tích trong vận động hiến máu tình nguyện năm 2020
13 36/UBND-HC 12/01/2021 V/v cung cấp danh sách đơn vị, cá nhân thăm, chúc Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
14 159/QĐ-UBND 11/01/2021 Kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021
15 10/BC-UBND 11/01/2021 KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2020, KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2021 VÀ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
16 11/KH-UBND 11/01/2021 Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ huyện Hồng Ngự, năm 2021
17 12/KH-UBND 11/01/2021 Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
18 27/UBND-HC 11/01/2021 Tiếp tục hỗ trợ điều tra trực tuyến khảo sát sự thay đổi nhận thức về Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp
19 10/KH-UBND 11/01/2021 Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2021 trên địa bàn huyên Hông Ngự
20 09/KH-UBND 11/01/2021 Tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021), đón giao thừa Xuân Tân Sửu năm 2021