You do not have the roles required to access this portlet.

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 01/TB-UBND 04/01/2021 Về việc nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
2 13/UBND-HC 07/01/2021 V/v phấn đấu thực hiện đạt cao nhất các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp
3 01/BC-UBND 01/01/2021 Về việc tại nạn giao thông trên địa bàn thị trấn Thường Thới Tiền
4 871/TB-UBND 31/12/2020 Ban hành Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Huyện năm 2021
5 1670/UBND-HC 31/12/2020 Bổ sung kinh phí cho Phòng Tài chính và Kế hoạch để chi trả tiền học phí cho đơn vị khi tham dự khóa bồi dưỡng thẩm định giá Nhà nước
6 1671/UBND-HC 31/12/2020 bổ sung kinh phí cho Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh để tổ chức biểu dương, khen thưởng cho tập thể và cá nhân xuất sắc đạt thành tích cao cấp Tỉnh và cấp khu vực trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và truyền thanh năm 2020
7 1672/UBND-HC 31/12/2020 bổ sung kinh phí cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện để thực hiện mua sắm thiết bị kết nối mạng và thiết bị Wifi cho Khối mặt trận tổ quốc và Đoàn thể Huyện
8 1675/UBND-HC 31/12/2020 chủ trương khắc phục sạt lở đường bờ Nam kênh Tứ Thường
9 1679/UBND-HC 31/12/2020 chủ trương sử dụng và bổ sung kinh phí thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh năm 2020
10 /UBND-HC 31/12/2020 chủ trương và cấp bổ sung kinh phí cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng xây dựng bổ sung trụ sở Hội quán nuôi lươn Thường Phước 1
11 1673/UBND-HC 31/12/2020 chủ trương và cấp bổ sung kinh phí cho UBND thị trấn Thường Thới Tiền thực hiện thi công di dời, lắp dựng mới hàng rào để mở rộng Đường liên xã Thường Thới Tiền (Đường Cách mạng Tháng Tám)
12 6078/UBND-HC 31/12/2020 giao chỉ tiêu kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách Huyện năm 2020
13 6079/UBND-HC 31/12/2020 giao chỉ tiêu kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách Huyện năm 2020
14 353/BC-UBND 31/12/2020 Kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2020, Kế hoạch thực hiện giảm nghèo năm 2021
15 1684/UBND-HC 31/12/2020 Lấy ý kiến về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hồng Ngự
16 6104/QĐ-UBND 31/12/2020 Phê duyệt Kế hoạch công tác tư pháp năm 2021 của Phòng Tư pháp huyện Hồng Ngự
17 6081/QĐ-UBND 31/12/2020 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Nạo vét, nâng cấp đê bao tuyến kênh Trà Đư – Cây Da
18 228/KH-UBND 31/12/2020 Sắp xếp điểm lẻ thuộc các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập giai đoạn 2021 - 2025
19 872/TB-UBND 31/12/2020 Thành phần Đoàn tham dự Đại lễ Đản sinh Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật giáo Hòa Hảo, kỷ niệm lần thứ 101
20 1683/UBND-HC 31/12/2020 Thực hiện Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng