You do not have the roles required to access this portlet.

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1478/UBND-HC 14/12/2020 chủ trương và bổ sung kinh phí cho Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh Huyện thực hiện đầu tư đường dây đấu nối phát thanh từ trụ sở UBND xã Thường Thới Hậu B (trụ sở cũ) đến trụ sở UBND xã Thường Lạc
2 5297/QĐ-UBND 09/12/2020 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Trường Mẫu giáo Phú Thuận A
3 1418/UBND-HC 30/11/2020 báo cáo kết quả trực tuyến mức độ 3, 4 và bưu chính công ích
4 297/BC-UBND 30/11/2020 Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại và phòng, chống tham nhũng quý IV và năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ quý I và năm 2021
5 304/BC-UBND 30/11/2020 Kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn huyện Hồng Ngự
6 303/BC-UBND 30/11/2020 Tổng kết thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn” đến năm 2020
7 1558/UBND-HC 29/12/2020 V/v xử lý, khắc phục tình trạng xây dựng công trình trái phép lấn chiếm sông, kênh, rạch trên địa bàn Huyện
8 1411/UBND-HC 26/11/2020 V/v báo cáo rà soát sử dụng tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết
9 286/BC-UBND 25/11/2020 Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
10 284/BC-UBND 25/11/2020 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
11 1401/UBND-HC 25/11/2020 V/v phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
12 1408/UBND-HC 25/11/2020 V/v tổ chức tổng kết năm 2020 và tổng kết giai đoạn 05 năm 2016-2020
13 290/BC-UBND 25/11/2020 Về việc tự chấm điểm tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác dân vận huyện Hồng Ngự năm 2020
14 148/TB-VP 24/11/2020 Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND Huyện - Nguyễn Văn Khơi tại Hội nghị tổng kết tình hình phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn năm 2020, triển khai Kế hoạch năm 2021
15 5024/QĐ-UBND 23/11/2020 Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Lý Văn Đang
16 5023/QĐ-UBND 23/11/2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
17 1386/UBND-HC 20/11/2020 bổ sung kinh phí cho Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Huyện để thực hiện chi lương cho cán bộ, công chức và tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam
18 4986/QĐ-UBND 20/11/2020 Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020 (từ nguồn ngân sách Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho Huyện năm 2016-2019)
19 211/KH-UBND 18/11/2020 Kết quả kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2020
20 4962/QĐ-UBND 18/11/2020 Tặng Giấy khen Chủ tịch UBND Huyện cho học sinh đạt giải tại Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đồng Tháp lần thứ 13 năm 2020