You do not have the roles required to access this portlet.

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 30/UBND-HC 11/01/2021 V/v giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH MTV TMDV Sản xuất Gia Bảo Hồng Ngự
2 10/UBND-HC 06/01/2021 V/v lựa chọn đơn vị thi công xây dựng công trình
3 12/UBND-HC 06/01/2021 V/v rà soát mẫu con dấu, mẫu chữ ký và chức danh
4 09/UBND-HC 06/01/2021 V/v thu phí cách ly người nhập cảnh
5 07/UBND-HC 06/01/2021 V/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn sử dụng điện trước trong và sau tết nguyên Đán Tân Sửu năm 2021
6 06/UBND-HC 05/01/2021 V/v đề xuất bổ sung các hạng mục công trình sử dụng vốn ODA kết dư thuộc tiểu dự án ICRSL Đồng Tháp
7 67/QĐ-UBND 06/01/2021 Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công thuộc ngân sách Nhà nước năm 2021 do Huyện quản lý và phân bổ
8 11/UBND-HC 06/01/2021 Về việc huy động lao động chưa có việc làm, học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường chưa có việc làm dự phiên giao dịch việc làm ngày 12 tháng 01 năm 2021
9 69/QĐ-UBND 06/01/2021 Về việc phê duyệt danh mục và tài liệu ôn tập sát hạch tuyển dụng lại đối với những trường hợp sai phạm trong công tác tuyển dụng viên chức trên địa bàn huyện Hồng Ngự năm 2020
10 71/QĐ-UBND 06/01/2021 Về việc thành lập Ban Giám sát thực hiện quy trình tuyển dụng lại đối với những trường hợp sai phạm trong công tác tuyển dụng viên chức trên địa bàn huyện Hồng Ngự năm 2020
11 72/QĐ-UBND 06/01/2021 Về việc thành lập Ban Kiểm tra sát hạch kỳ tuyển dụng lại đối với những trường hợp sai phạm trong công tác tuyển dụng viên chức trên địa bàn huyện Hồng Ngự năm 2020
12 70/QĐ-UBND 06/01/2021 Về việc thành lập Tổ giúp việc kỳ tuyển dụng lại đối với những trường hợp sai phạm trong công tác tuyển dụng viên chức trên địa bàn huyện Hồng Ngự năm 2020
13 05/UBND-HC 05/01/2021 góp ý kiến dự thảo Chương trình phát triển đô thị cửa khẩu Thường Phước, huyện Hồng Ngự, theo tiêu chí đô thị loại V
14 03/UBND-HC 05/01/2021 Hỗ trợ tổ chức Hội chợ Thương mại năm 2021
15 52/QĐ-UBND 05/01/2021 phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Cống số 3
16 54/QĐ-UBND 05/01/2021 phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Trường Tiểu học Thường Thới Tiên 2
17 53/QĐ-UBND 05/01/2021 phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Trường Tiểu học Thường Thới Tiên 2
18 51/QĐ-UBND 05/01/2021 Phê duyệt dự toán chi phí lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
19 04/UBND-VX 05/01/2021 thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp xã
20 55/QĐ-UBND 05/01/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Cổng, hàng rào sân bóng đá thị trấn Thường Thới Tiên