You do not have the roles required to access this portlet.

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1241/UBND-HC 21/10/2020 Đề nghị bổ sung dự toán vốn sự nghiệp kế hoạch năm 2020, từ nguồn vốn phát triển cây xanh đô thị
2 4405/QĐ-UBND 20/10/2020 Phê duyêt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường Thường Thới Tiền (đoạn từ chùa Phước Hưng đến nhà máy Năm Nê)
3 1236/UBND-HC 20/10/2020 V/v tiếp tục tăng cường thực hiện công tác quản lý an toàn tài liệu lưu trữ trên địa bàn Huyện
4 4988/QĐ-UBND 20/10/2020 Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách Huyện năm 2020
5 253/BC-UBND 16/10/2020 Sạt lở bờ sông Sở Thượng và giải pháp khắc phục
6 1227/UBND-HC 15/10/2020 Góp ý nội dung chương trình làm việc của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2020
7 4331/QĐ-UBND 13/10/2020 Miễn nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Thường Phước 2
8 4327/QĐ-UBND 13/10/2020 Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Thuận, nhiệm kỳ 2016-2021
9 1202/UBND-HC 12/10/2020 V/v tháo dỡ, di dời cầu sắt Nam Hang thuộc xã Thường Phước 2 về bắt tại điểm Mương Kênh – Kênh Xã thuộc xã Thường Lạc
10 1186/UBND-HC 09/10/2020 Góp ý dự thảo Nghị quyết hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do Covid-19 ngoài các đối tượng quy định tại Nghị quyết 42/NQ-CP
11 1176/UBND-HC 07/10/2020 /v đề nghị thống nhất chủ trương thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư Tiểu dự án Nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững, thích ứng với khí hậu cho vùng Đồng Tháp Mười (các huyện phía bắc tỉnh Đồng Tháp) trên địa bàn Huyện
12 133/TB-VP 07/10/2020 Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Nguyễn Văn Khơi tại cuộc họp giao ban tuần giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện
13 1048/UBND-HC 30/09/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025
14 4052/QĐ-UBND 30/09/2020 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Sửa chữa kios Chợ Thường Phước
15 4052/QĐ-UBND 30/09/2020 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Sửa chữa kios Chợ Thường Phước
16 4051/QĐ-UBND 30/09/2020 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Đường Thường Thới Tiền (đoạn từ chùa Phước Hưng đến nhà máy Năm Nê)
17 125/TB-VP 30/09/2020 Ý kiến kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Huỳnh Văn Tài tại cuộc họp báo khối Văn hóa - Xã hội
18 126/TB-VP 30/09/2020 Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND Huyện - Nguyễn Văn Khơi tại cuộc họp kết quả thực hiện Cải cách hành chính huyện Hồng Ngự 8 tháng đầu năm 2020
19 4042/QĐ-UBND 29/09/2020 Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị phía Đông chợ Thường Thới
20 4021/QĐ-UBND 29/09/2020 Về việc thành lập Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021