You do not have the roles required to access this portlet.

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 236/UBND-HC 28/09/2020 Chuẩn bị nội dung phát biểu tại phiên họp UBND Tỉnh trực tuyến kỳ tháng 9 năm 2020
2 1112/UBND-HC 28/09/2020 ủy quyền thanh lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu
3 4009/QĐ-UBND 25/09/2020 Tặng Giấy khen Chủ tịch UBND Huyện cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
4 4010/QĐ-UBND 25/09/2020 Tặng Giấy khen Chủ tịch UBND Huyện cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong Đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Tỉnh
5 234/BC-UBND 23/09/2020 Tổng hợp ý kiến tham gia vào kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 cho 03 xã Thường Phước 1, Phú Thuận A, Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
6 233/BC-UBND 23/09/2020 Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự năm 2020
7 231/BC-UBND 23/09/2020 Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự năm 2020
8 1094/UBND-HC 23/09/2020 ủy quyền thanh lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu
9 3891/QĐ-UBND 22/09/2020 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Tiểu học Thường Lạc 2
10 1083/UBND-HC 22/09/2020 V/v cấp đổi, cấp lại Bằng, hiện vật khen thưởng
11 1082/UBND-HC 21/09/2020 V/v triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật
12 3849/QĐ-UBND 18/09/2020 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đầu tư xây dựng dự án: Trường Tiểu học Thường Lạc 2
13 222/BC-UBND 16/09/2020 Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2020
14 1058/UBND-HC 15/09/2020 Về việc sử dụng kinh phí từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em Huyện để tặng quà cho trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn nhân dịp Tết Trung thu năm 2020
15 241/TB-UBND 14/09/2020 Hoạt động trọng tâm trong tuần (từ ngày 07/9 đến ngày 11/9/2020)
16 180/KH-UBND 14/09/2020 Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020
17 3754/QĐ-UBND 14/09/2020 Về việc điều chỉnh các trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn Huyện là cơ sở giáo dục phổ thông công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự
18 220/BC-UBND 09/09/2020 Tổng kết thực hiện Đề án xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm
19 1014/UBND-HC 09/09/2020 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện dự án VnSAT trong giai đoạn gia hạn
20 3665/QĐ-UBND 08/09/2020 Công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến" cho các tập thể và cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020