You do not have the roles required to access this portlet.

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 115/TB-UBND 14/08/2020 Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Mẫu, địa chỉ thường trú: Ấp 2, xã Thường Phước 1,
2 116/TB-UBND 14/08/2020 Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Phạm Văn Danh, sinh năm 1949, địa chỉ thường trú: Ấp 1, xã Thường Phước 1,
3 918/UBND-HC 14/08/2020 Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
4 3312/QĐ-UBND 14/08/2020 Về việc thành lập Tổ thực hiện “Dự án Nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững, thích ứng với khí hậu cho vùng Đồng Tháp Mười (các Huyện, thị phía Bắc tỉnh Đồng Tháp) - Tiểu Dự án ICRSL Đồng Tháp” trên địa bàn huyện Hồng Ngự
5 3307/QĐ-UBND 14/08/2020 Về việc đổi tên Ban Quản lý công trình công cộng để thành lập Ban Quản lý Chợ và Dịch vụ công cộng huyện Hồng Ngự
6 3265/QĐ-UBND 13/08/2020 Bổ nhiệm Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Thuận B
7 3264/QĐ-UBND 13/08/2020 Bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng thị trấn Thường Thới Tiền
8 3263/QĐ-UBND 13/08/2020 Bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Thường Phước 2
9 910/UBND-HC 13/08/2020 Cho chủ trương, ủy quyền Phòng Kinh tế và Hạ tầng lập quy hoạch dự án Khu đô thị thông minh Blue Dragon và dự án Khu du lịch làng nghề Bùi Thanh Thủy
10 912/UBND-HC 13/08/2020 Cung cấp nhu cầu giải phóng mặt bằng dự án Mở rộng Đường ĐT841 và xây dựng mới cầu Sở Thượng 2 (đoạn qua huyện Hồng Ngự)
11 3300/QĐ-UBND 13/08/2020 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường nhánh ĐT841 – nhà máy Thành Công
12 3296/QĐ-UBND 13/08/2020 Phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng dự án cụm dân cư Khóm Thượng 2
13 203/BC-UBND 13/08/2020 Tình hình thực hiện Chương trình số 291/CTr-UBND ngày 12/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp về Việc làm giai đoạn 2016 - 2020
14 204/BC-UBND 13/08/2020 Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 3 “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
15 3298/QĐ-UBND 13/08/2020 Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách Huyện năm 2020
16 3299/QĐ-UBND 13/08/2020 Về việc phân bổ nguồn vốn kết dư ngân sách Huyện năm 2019
17 114/TB-UBND 13/08/2020 Về việc treo cờ rủ Lễ tang Đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư
18 908/UBND-HC 12/08/2020 Cung cấp bản đồ quy hoạch, bản đồ trích đo thu hồi đất dự án Chỉnh trang đô thị xử lý môi trường bờ đông Kênh Út Gốc
19 3246/QĐ-UBND 12/08/2020 Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trường Trung học cơ sở Long Khánh A
20 98/TB-VP 12/08/2020 Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Nguyễn Văn Khơi tại cuộc họp giao ban tuần giữa Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện