You do not have the roles required to access this portlet.

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1516/QĐ-UBND 12/04/2021 Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung huyện Hồng Ngự
2 1494/QĐ-UBND 09/04/2021 Kiểm tra an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021
3 1491/QĐ-UBND 09/04/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
4 462/UBND-HC 09/04/2021 V/v báo cáo phân loại đối tượng ghi nợ tiền sử dụng đất và nợ tiền nền nhà cụm tuyến dân cư trên địa bàn Huyện (quý I/2021)
5 463/UBND-HC 09/04/2021 V/v phân tích kết dư ngân sách huyện Hồng Ngự năm 2019
6 461/UBND-HC 09/04/2021 V/v ý kiến về các chức năng Cơ sở dữ liệu về giá tỉnh Đồng Tháp
7 464/UBND-HC 09/04/2021 Về việc góp ý dự thảo Tờ trình và Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác xã hội giai đoạn 2021 - 2030
8 1493/QĐ-UBND 09/04/2021 Về việc phân khai điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn kết dư năm 2020 từ nguồn vốn tăng thu nội địa ngân sách Tỉnh hỗ trợ
9 1490/QĐ-UBND 09/04/2021 Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung huyện Hồng Ngự
10 1492/QĐ-UBND 09/04/2021 Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung huyện Hồng Ngự
11 1478/QĐ-UBND 08/04/2021 Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Hồ Bảo Sơn
12 1462/QĐ-UBND 08/04/2021 Nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với ông Nguyễn Ngọc Em
13 1471/QĐ-UBND 08/04/2021 Nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với ông Nguyễn Văn Từ
14 1460/QĐ-UBND 08/04/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
15 455/UBND-HC 08/04/2021 V/v công tác thu gom rác tại 03 xã Long Phú Thuận
16 460/UBND-HC 08/04/2021 V/v hoạt động cơ sở kinh doanh an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực trồng trọt
17 458/UBND-HC 08/04/2021 V/v kết quả rà soát nghệ nhân, thợ giỏi ngành nghề nông thôn trên địa bàn Huyện năm 2021
18 456/UBND-HC 08/04/2021 V/v phê duyệt giảm giá nền cho đối tượng chính sách 105 hoàn thành nghĩa vụ tài chính trước thời hạn thuộc thị trấn Thường Thới Tiền, xã Long Thuận, xã Phú Thuận A (đợt 03/2021)
19 459/UBND-HC 08/04/2021 V/v phê duyệt Kế hoạch giám sát môi trường huyện Hồng Ngự 2021
20 451/UBND-HC 08/04/2021 V/v thống nhất giới thiệu nhân sự Chủ tịch UBND xã Long Thuận, nhiệm kỳ 2016 - 2021