You do not have the roles required to access this portlet.

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3239/QĐ-UBND 10/08/2020 Về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của chính quyền xã Phú Thuận B
2 3241/QĐ-UBND 10/08/2020 Về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của chính quyền xã Thường Phước 1
3 891/UBND-HC 07/08/2020 Góp ý dự thảo báo cáo và cập nhật, bổ sng số liệu kết quả thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020"
4 3194/QĐ-UBND 07/08/2020 Về việc cơ cấu lại thành viên Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự huyện Hồng Ngự
5 /KH-UBND 06/08/2020 Kết quả thực hiện chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2013-2020
6 163/KH-UBND 06/08/2020 Tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2019-2020 và biểu dương điển hình tiên tiến của ngành giáo dục và đào tạo huyện Hồng Ngự
7 889/UBND-HC 06/08/2020 V/v phê duyệt Kế hoạch thu hồi vốn dự án mô hình giảm nghèo ngoài Chương trình 135 năm 2017 xã Long Khánh A
8 884/UBND-HC 06/08/2020 V/v phê duyệt Kế hoạch thu hồi vốn dự án mô hình giảm nghèo ngoài Chương trình 135 xã Long Khánh B
9 888/UBND-HC 06/08/2020 V/v phê duyệt Kế hoạch thu hồi vốn dự án mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 135 xã Thường Thới Hậu A
10 851/UBND-HC 01/08/2020 Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn huyện Hồng Ngự
11 850/UBND-HC 31/07/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch xây dựng cụm tuyến dân cư giai đoạn 2 kéo dà
12 849/UBND-HC 31/07/2020 V/v vị trí xây dựng trạm BTS của Viễn thông Đồng Tháp và Mobifone đợt 2, năm 2020
13 848/UBND-VX 31/07/2020 Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020
14 110/TB-UBND 30/07/2020 Hoạt động trọng tâm trong tuần (từ ngày 20/7 đến ngày 24/7/2020)
15 3088/QĐ-UBND 30/07/2020 rà soát, đối chiếu số liệu dân số độ tuổi mầm non trong năm học 2019-2020
16 847/UBND-HC 30/07/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện Đề án phát triển vật liệu xây không nung đến hết năm 2020
17 96/TB-VP 30/07/2020 Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Nguyễn Văn Khơi tại cuộc họp giao ban tuần giữa Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện
18 846/UBND-HC 29/07/2020 V/v báo cáo số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập dự kiến có mặt đến thời điểm ngày 30/7/2020
19 841/UBND-HC 29/07/2020 V/v điều chỉnh danh mục dự án giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án năm 2020
20 840/UBND-HC 29/07/2020 Về việc chấp thuận cho giáo viên thuyên chuyển công tác ngoài Huyện