You do not have the roles required to access this portlet.

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 77/TB-VP 26/06/2020 Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Nguyễn Văn Khơi tại cuộc họp giao ban tuần giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện
2 148/BC-UBND 25/06/2020 Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020
3 153/BC-UBND 25/06/2020 Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020
4 2472/QĐ-UBND 25/06/2020 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Bến khách ngang sông bờ đập (xã Long Thuận qua Long Khánh A)
5 2473/QĐ-UBND 25/06/2020 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp cổng chào số 03 (góc đường 30/4 và đường Hùng Vương)
6 2471/QĐ-UBND 25/06/2020 Phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống thoát úng ấp Thượng 1, xã Thường Thới Tiền
7 93/TB-UBND 25/06/2020 Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Huỳnh Thị Quya
8 91/TB-UBND 25/06/2020 Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Lương Thị Thể và ông Nguyễn Văn Hoàng
9 92/TB-UBND 25/06/2020 Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Chủ
10 149/BC-UBND 25/06/2020 Tình hình trật tự an toàn xã hội 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020
11 150/BC-UBND 25/06/2020 Tình hình trật tự an toàn xã hội 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020
12 694/UBND-HC 24/06/2020 Chuyển đổi phiên bản phần mềm Cổng dịch vụ công và Một cửa điện tử
13 695/UBND-HC 24/06/2020 Mời giám sát buổi phỏng vấn vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm học 2019 - 2020
14 147/BC-UBND 23/06/2020 Công tác vận động người lao động dự phỏng vấn đơn hàng làm việc tại Nhật Bản vào ngày 23/6/2020
15 2410/QĐ-UBND 23/06/2020 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Duy tu, bảo dưỡng các công trình trường học trên địa bàn xã Long Khánh A, Long Khánh B và Phú Thuận A
16 2409/QĐ-UBND 23/06/2020 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Duy tu, bảo dưỡng các công trình trường học trên địa bàn xã Thường Phước 2, Thường Lạc và Thường Thới Hậu A
17 692/UBND-HC 23/06/2020 Tình hình sản xuất lúa vụ Hè Thu năm 2020 bị thiệt hại
18 2412/QĐ-UBND 23/06/2020 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Trường Mẫu giáo Long Khánh B (điểm Long Châu)
19 690/UBND-VX 23/06/2020 Về việc đề nghị điều chỉnh thời gian ưu tiên xây dựng TTVH-HTCĐ cấp xã giai đoạn 2021 - 2025
20 688/UBND-HC 22/06/2020 Chủ trương sử dụng kinh phí Tỉnh bổ sung có mục tiêu năm 2020 để cấp bổ sung cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chính sách hỗ trợ lao động trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp