You do not have the roles required to access this portlet.

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 630/UBND-HC 08/06/2020 Chủ trương đầu tư công trình Bãi rác xã Thường Phước 1; hạng mục: Lắp dựng hàng rào lưới B40
2 2180/QĐ-UBND 08/06/2020 Công nhận Chợ Cây Sung, xã Long Khánh A là chợ hạng 3
3 2179/QĐ-UBND 08/06/2020 Công nhận Chợ Cả Sách, xã Thường Thới Hậu A là chợ hạng 3
4 2178/QĐ-UBND 08/06/2020 Công nhận Chợ Cầu Muống, xã Thường Lạc là chợ hạng 3
5 2181/QĐ-UBND 08/06/2020 Công nhận chợ Long Khánh B, xã Long Khánh B là chợ hạng 3
6 2177/QĐ-UBND 08/06/2020 Công nhận Chợ Long Thuận, xã Long Thuận là chợ hạng 3
7 2192/QĐ-UBND 08/06/2020 Công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và thành viên Hội đồng quản lý Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi xã Thường Phước 1
8 638/UBND-HC 08/06/2020 Góp ý dự thảo Kế hoạch xây dựng cụm tuyến dân cư giai đoạn 2 kéo dài (2020 – 2025) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
9 640/UBND-HC 08/06/2020 Góp ý dự thảo Nghị quyết ban hành một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025
10 640/UBND-HC 08/06/2020 Góp ý dự thảo Nghị quyết ban hành một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025
11 637/UBND-HC 08/06/2020 Khó khăn trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
12 135/KH-UBND 08/06/2020 Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
13 635/UBND-HC 08/06/2020 Nâng cao chất lượng hòa giải ở cơ sở
14 2184/QĐ-UBND 08/06/2020 Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 01 và 02 tờ bản đồ số 42 tại thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự
15 634/UBND-HC 08/06/2020 Phê duyệt đơn giá dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020
16 634/UBND-HC 08/06/2020 Phê duyệt đơn giá dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020
17 133/KH-UBND 08/06/2020 Phối hợp tổ chức Lễ khánh thành Trương Tiêu hoc Long Khánh A3 (Điêm trương Cô giáo Phan Thị Nhế)
18 2193/QĐ-UBND 08/06/2020 Thành lập Tổ kiểm tra tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
19 628/UBND-HC 08/06/2020 Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
20 2176/QĐ-UBND 08/06/2020 Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách Huyện năm 2020