You do not have the roles required to access this portlet.

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 422/UBND-HC 31/03/2021 V/v tăng cường triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ
2 1414/QĐ-UBND 30/03/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
3 89/KH-UBND 30/03/2021 Triển khai thực hiện quy định về đánh giá, xếp loại “Đơn vị học tập” trên địa bàn huyện Hồng Ngự
4 67/BC-UBND 30/03/2021 Tổng kết Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021 - 2025
5 418/UBND-HC 30/03/2021 Về việc thực hiện thí nghiệm đối chứng công trình Trường Tiểu học Thường Thới Tiền 2
6 417/UBND-HC 30/03/2021 Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiêm chủng mở rộng trên địa bàn Huyện
7 1415/QĐ-UBND 30/03/2021 Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung huyện Hồng Ngự
8 1349/QĐ-UBND 26/03/2021 Về việc đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất đối với thửa đất 1078 và thửa đất số 1081, tờ bản đồ số 07 để thực hiện dự án Nhà máy chế biến trái cây
9 1174/QĐ-UBND 19/03/2021 Về việc phê duyệt Phương án Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất đối với thửa đất 1078 và thửa đất số 1081, tờ bản đồ số 07 để thực hiện dự án Nhà máy chế biến trái cây
10 319/UBND-HC 12/03/2021 Bổ sung kinh phí cho Phòng Nội vụ để tổ chức tuyển dụng lại viên chức năm 2020
11 45/BC-UBND 09/03/2021 Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại và phòng, chống tham nhũng quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021
12 48/BC-UBND 12/03/2021 Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Hồng Ngự
13 47/BC-UBND 12/03/2021 Tổng kết chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và kế hoạch thực hiện công ước Liên hợp quốc về chông tham nhũng
14 316/UBND-HC 12/03/2021 V/v chủ trương phát sinh công trình Gia cố xử lý mái taluy chống sạt lở bờ bao kênh 17, xã Long Thuận (đoạn từ Bờ Đập đến đường tắt Phú Thuận A-B)
15 315/UBND-HC 12/03/2021 V/v chủ trương phát sinh khối lượng công trình Đường khóm Thượng 1 thị trấn Thường Thới Tiền
16 317/UBND-HC 12/03/2021 V/v chủ trương phát sinh khối lượng công trình: Kiên cố hóa đường nước mương Tuần Thử
17 318/UBND-HC 12/03/2021 V/v chủ trương đầu tư xây dựng công trình Khuôn viên khu hành chính huyện Hồng Ngự
18 304/UBND-HC 12/03/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021
19 308/UBND-HC 12/03/2021 V/v phê duyệt Kế hoạch kiểm tra đất công trên địa bàn huyện Hồng Ngự
20 321/UBND-HC 12/03/2021 V/v rà soát, bổ sung Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật