You do not have the roles required to access this portlet.

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 637/UBND-HC 08/06/2020 Khó khăn trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2 135/KH-UBND 08/06/2020 Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
3 635/UBND-HC 08/06/2020 Nâng cao chất lượng hòa giải ở cơ sở
4 2184/QĐ-UBND 08/06/2020 Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 01 và 02 tờ bản đồ số 42 tại thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự
5 634/UBND-HC 08/06/2020 Phê duyệt đơn giá dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020
6 634/UBND-HC 08/06/2020 Phê duyệt đơn giá dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020
7 133/KH-UBND 08/06/2020 Phối hợp tổ chức Lễ khánh thành Trương Tiêu hoc Long Khánh A3 (Điêm trương Cô giáo Phan Thị Nhế)
8 2193/QĐ-UBND 08/06/2020 Thành lập Tổ kiểm tra tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
9 628/UBND-HC 08/06/2020 Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
10 2176/QĐ-UBND 08/06/2020 Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách Huyện năm 2020
11 2183/QĐ-UBND 08/06/2020 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hồng Ngự
12 2174/QĐ-UBND 08/06/2020 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toánxây dựng công trình: Nạo vét kênh mương nội đồng phục vụ tưới tiêu xã Long Khánh A, Long Khánh B
13 134/KH-UBND 08/06/2020 Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực hiện dự án: Chỉnh trang đô thị xử lý môi trường bờ Đông kênh Út Gốc, thị trấn Thường Thới Tiền
14 621/UBND-HC 04/06/2020 Bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh đến trường
15 623/UBND-HC 04/06/2020 Chủ trương cho sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường để Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện công tác kiểm tra, xử lý khai thác cát trái phép trên địa bàn Huyện
16 625/UBND-HC 04/06/2020 Chủ trương hỗ trợ cho các bến khách ngang sông trên địa bàn Huyện bị ảnh hưởng dịch Covid-19
17 131/KH-UBND 04/06/2020 Rà soát công tác quản lý đối tượng hưởng chế đô ưu đãi người có công với cách mang và thân nhân của họ
18 62/UBND-HC 04/06/2020 Tham mưu giải trình kiến nghị cử tri trước kỳ họp lần thứ mười ba HĐND Huyện khóa XI
19 619/UBND-HC 04/06/2020 Tham mưu UBND Huyện chuẩn bị nội dung trình tại kỳ họp lần thứ 13 Hội đồng nhân dân Huyện, khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021
20 70/TB-UBND 04/06/2020 Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Huỳnh Văn Thạnh