You do not have the roles required to access this portlet.

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 311/UBND-HC 12/03/2021 V/v rà soát, thống kê nông sản, thủy sản trên địa bàn Huyện
2 314/UBND-HC 12/03/2021 V/v thống nhất dự thảo văn bản
3 303/UBND-HC 12/03/2021 V/v thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 17/02/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh
4 313/UBND-HC 12/03/2021 V/v thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2021
5 302/UBND-HC 12/03/2021 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch phòng chống thiên tai năm 2021 trên địa bàn Huyện
6 309/UBND-HC 12/03/2021 V/v đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án: Nâng cấp đường ĐT841 và xây dựng mới cầu Sở Thượng 2
7 320/UBND-HC 12/03/2021 V/v ủy quyền thu hồi đất để thực hiện xây dựng dự án Tuyến dân cư Ấp 2, xã Thường Phước 2
8 306/UBND-HC 12/03/2021 Về việc cho ý kiến khắc thêm tên Liệt sĩ vào Nhà bia ghi danh Liệt sĩ xã Thường Lạc
9 46/BC-UBND 12/03/2021 Về việc kết quả thực hiện hỗ trợ Dự án phát triển sản xuất năm 2020
10 307/BTC 12/03/2021 Về việc phân công thành viên Ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao huyện Hồng Ngự lần thứ IX năm 2021
11 1109/BC-UBND 12/03/2021 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình: Xử lý, khắc phục trình trạng sạt lở bờ sông Sở Thượng, huyện Hồng Ngự
12 1108/BC-UBND 12/03/2021 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Xử lý, khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông Sở Thượng, huyện Hồng Ngự
13 1107/QĐ-UBND 12/03/2021 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Kiên cố hóa đường nước ông Bảo Xuyên từ TDC đến Kênh 17
14 305/UBND-HC 12/03/2021 Về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
15 312/UBND-HC 11/03/2021 V/v đăng ký HTX hoạt động hiệu quả tham gia “Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả”
16 24/TB-UBND 02/03/2021 Hoạt động trọng tâm trong tuần (từ ngày 22/02 đến ngày 28/02/2021)
17 38/BC-UBND 02/03/2021 Sơ kết 01 năm thực hiện mô hình nâng cao tỷ lệ hoà giải thành ở cơ sở
18 55/KH-UBND 02/03/2021 Thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị
19 264/UBND-HC 02/03/2021 Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước diễn biến mới tại khu vực biên giới
20 261/UBND-HC 02/03/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch bảo tồn đa dạng sinh học giai đoạn 2021 - 2025