You do not have the roles required to access this portlet.

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 49/BC-UBND 17/03/2020 Tổng kết công tác xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến huyện Hồng Ngự, giai đoạn 2017 - 2020
2 252/UBND-VX 17/03/2020 Vv rà soát hành khách trên chuyến bay và khai báo y tế để thực hiện các biện pháp phòng dịch bệnh Covid-19
3 251/UBND-VX 17/03/2020 Về việc rà soát hành khách trên chuyến bay QR974 để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
4 830/VP-HC 17/03/2020 Về việc tham mưu UBND huyện góp ý dự thảo Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Quản lý văn bản và điều hành trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Đồng Tháp
5 828/VP-HC 17/03/2020 V/v đăng ký làm việc liên quan đến Dự án “Nạo vét thông luồng sông Cái Vừng (giai đoạn kéo dài)”
6 826/VP-HC 16/03/2020 Về việc đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt CTMTQGGN bền vững và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020
7 825/VP-HC 16/03/2020 Về việc học sinh người Việt Nam ở Campuchia và học sinh người Campuchia sang học tại các trường trên địa bàn huyện Tân Hồng
8 824/VP-HC 16/03/2020 Về việc sửa đổi Quyết định số 669/QĐ- UBND-HC ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
9 823/VP-HC 16/03/2020 Về việc giao chỉ tiêu công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2020
10 822/VP-HC 16/03/2020 Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo
11 821/VP-HC 16/03/2020 Về việc bãi bỏ Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
12 820/VP-HC 16/03/2020 Về việc tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19
13 819/VP-HC 16/03/2020 Về việc danh mục thủ tục hành chính và hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích của Sở Giáo dục và Đào tạo
14 818/VP-HC 16/03/2020 Về việc tổ chức hiến máu tình nguyện ngày 07/4/2020
15 817/VP-HC 16/03/2020 V/v giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Đường, ngụ ấp Bình Hòa Thượng, xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự
16 816/VP-HC 16/03/2020 V/v đề nghị phối hợp thực hiện lập phương án quy hoạch vùng nuôi tại cồng số 1 (cồn Chính Sách)
17 815/VP-HC 16/04/2020 V/v kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
18 814/VP-HC 16/03/2020 V/v ban hành Quy chế hoạt động của Đoàn Kiểm tra liên ngành về khai thác, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ và tàng trữ tài nguyên cát sông trên địa bàn Huyện
19 25/TB-VP 16/03/2020 Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện - Trần Văn Bôn tại cuộc họp báo tuần khối kinh tế, ngân sách, đầu tư và đầu tư xây dựng
20 24/TB-VP 16/03/2020 Ý kiến kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Huỳnh Văn Tài tại cuộc họp báo khối Văn hóa - Xã hội