You do not have the roles required to access this portlet.

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 819/VP-HC 16/03/2020 Về việc danh mục thủ tục hành chính và hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích của Sở Giáo dục và Đào tạo
2 818/VP-HC 16/03/2020 Về việc tổ chức hiến máu tình nguyện ngày 07/4/2020
3 817/VP-HC 16/03/2020 V/v giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Đường, ngụ ấp Bình Hòa Thượng, xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự
4 816/VP-HC 16/03/2020 V/v đề nghị phối hợp thực hiện lập phương án quy hoạch vùng nuôi tại cồng số 1 (cồn Chính Sách)
5 815/VP-HC 16/04/2020 V/v kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
6 814/VP-HC 16/03/2020 V/v ban hành Quy chế hoạt động của Đoàn Kiểm tra liên ngành về khai thác, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ và tàng trữ tài nguyên cát sông trên địa bàn Huyện
7 25/TB-VP 16/03/2020 Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện - Trần Văn Bôn tại cuộc họp báo tuần khối kinh tế, ngân sách, đầu tư và đầu tư xây dựng
8 24/TB-VP 16/03/2020 Ý kiến kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Huỳnh Văn Tài tại cuộc họp báo khối Văn hóa - Xã hội
9 249/UBND-HC 16/03/2020 V/v đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích
10 248/UBND-HC 16/03/2020 V/v chấn chỉnh việc giải quyết TTHC trễ hạn, quá hạn và thái độ của công chức, viên chức khi tiếp xúc công dân
11 1097/QĐ-UBND 16/03/2020 Về việc thành lập Hội đồng xét tuyển đặc cách giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước
12 813/VP-HC 16/03/2020 Về việc tiếp tục cho học sinh, học viên nghỉ học để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19
13 812/VP-HC 16/03/2020 Về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19
14 811/VP-HC 16/03/2020 Về việc triển khai văn bản quy phạm pháp luật về chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
15 810/VP-HC 16/03/2020 V/v đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp về quản lý nhà nước đối với KCN, KKTCK trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
16 809/VP-HC 16/03/2020 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tỉnh Đồng Tháp năm 2020
17 807/VP-HC 16/03/2020 V/v thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 10/3/2020 của Chính phủ
18 806/VP-HC 16/03/2020 V/v phối hợp chuẩn bị nội dung trình thông qua tại kỳ họp UBND Tỉnh thường kỳ tháng 6/2020
19 805/VP-HC 16/03/2020 V/v hỗ trợ công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
20 804/VP-HC 16/03/2020 V/v tiếp xúc lấy ý kiến hộ dân đầu tư xây dựng công trình Nạo vét Kênh Cũ