Asset Publisher

null Đại hội điểm Công đoàn cơ sở xã Định An

Tin tức Tin tức

Đại hội điểm Công đoàn cơ sở xã Định An

Sáng 10/03, tại Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng xã, Công đoàn cơ sở xã Định An, đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được LĐLĐ huyện chọn tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở.

Đại biểu tham dự Đại hội điểm Công đoàn cơ sở xã Định An, lần thứ VII, nhiệm nhiệm kỳ 2023 -2028

Nhiệm kỳ 2018 - 2023 Công đoàn cơ sở xã Định An có 53 công đoàn viên. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19, tình hình kinh tế xã hội có nhiều khó khăn thách thức. Nhưng BCH công đoàn của xã đã vận động đoàn viên thực hiện tốt các hoạt động phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới …. được đông đảo đoàn viên tích cực tham gia; các hoạt động xã hội từ thiện cũng được quan tâm đẩy mạnh, nổi bật nhất là chương trình “Mái ấm công đoàn”; đóng góp “Quỹ Phòng, chống thiên tai”, “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ vì người nghèo”, Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, đã góp phần quan trọng thực hiện chủ trương của ngành và đơn vị, đặc biệt là trong việc dạy học trực tuyến ở đại dịch Covid-19. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên luôn được Ban Chấp hành quan tâm thực hiện tốt.

BCH Công đoàn cơ sở xã Định An báo cáo kết quả hoạt động tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ mới 2023 -2028, BCH Công đoàn xã cũng đề ra mục tiêu là: “Tập trung xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu thời kỳ Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, còn thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; thực hiện công tác tuyên truyền và tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên; Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tiếp tục“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tham gia thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của đơn vị; phối hợp thực hiện tốt phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và thực hiện nếp sống văn minh đô thị”. Với phương châm là lấy công tác chăm lo cho cán bộ, công chức, công đoàn viên Công đoàn cơ sở xã làm trọng tâm, lấy sự phục vụ và sự hài lòng của người dân làm khâu đột phá.

BCH Công đoàn cơ sở xã Định An, khóa mới và ra mắt trước Đại hội

Đại hội cũng đã bầu ra BCH khóa mới với 5 đồng chí, đồng chí Lê Hoàng Văn, tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn cơ cở xã Định An, khóa VII, nhiệm kỳ 2023 -2028.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Huyện phát biểu tại buổi họp rút kinh nghiệm Đại hội Công đoàn cơ sở xã Định An

Sau đại hội điểm Liên đoàn Lao động huyện cũng đã tổ chức buổi hợp rút kinh nghiệm, để tiếp tục chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở còn lại, nhiệm kỳ 2023 -2028, trong thời gian tới./.

 Đăng Khoa – Trường Giang