Asset Publisher

null Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ kiêm nhiệm phối hợp thực hiện chính sách tín dụng năm 2023

Tin tức Tin tức

Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ kiêm nhiệm phối hợp thực hiện chính sách tín dụng năm 2023

Sáng ngày 18/3/2023, tại Hội trường Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Lấp Vò. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lấp Vò đã tổ chức lớp “Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ kiêm nhiệm phối hợp thực hiện chính sách tín dụng năm 2023” cho cán bộ của Hội, đoàn thể cấp xã.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị tập huấn có ông Lê Bình - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Đồng Tháp và tham dự có Ông Phùng Thanh Vinh Quang, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Lấp Vò cùng cán bộ các Hội, đoàn thể cấp xã của 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện; báo cáo viên của Hội nghị do đồng chí Lê Thanh Tùng- Trưởng Phòng Kế hoạch nghiệp vụ tín dụng NHCSXH tỉnh Đồng Tháp triển khai.

Quang cảnh buổi tập huấn

Nội dung tập huấn đã được Ban tổ chức chuẩn bị rất kỹ lưỡng, đầy đủ các văn bản quy định, mẫu biểu mới… giúp cán bộ các Hội, đoàn thể cấp xã tập huấn dễ dàng tiếp cận thông tin ngay tại chỗ.

Tại buổi tập huấn báo cáo viên đã lưu ý những nội dung mới trong văn bản liên tịch số 11789/VBTT-NHCS-HPN-HND-HCCB-ĐTN ngày 28/12/2021 về việc thực hiện ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đồng thời, truyền đạt các nội dung về ủy thác cho vay qua các tổ hội, đoàn thể như: công tác tuyên truyền, vận động thực hiện tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi và các chương trình tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác...; Vận động việc thành lập Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) theo đúng Quy chế về tổ chức và hoạt động của Tổ TK&VV; Vận động, đôn đốc Ban quản lý Tổ TK&VV tham dự đầy đủ các phiên giao dịch của NHCSXH; hướng dẫn tổ viên Tổ TK&VV thực hiện giao dịch với NHCSXH; Vận động tổ viên chấp hành Quy ước hoạt động của Tổ TK&VV, thực hành tiết kiệm; giúp đỡ nhau, cùng chia sẻ kinh nghiệm trong việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả góp phần nâng cao đời sống, thực hiện trả nợ, trả lãi đúng kỳ hạn đã cam kết với Ngân hàng; Vận động, khuyến khích các tổ viên Tổ TK&VV tham gia các hoạt động khác của NHCSXH; Tổ chức tập huấn hoặc phối hợp với NHCSXH tập huấn nghiệp vụ ủy thác cho cán bộ Hội, đoàn thể cấp dưới và Ban quản lý Tổ TK&VV.

Cùng với đó, là công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổ, Ban Quản lý Tổ và các tổ viên phải được giám sát toàn diện các hoạt động của Tổ TK&VV theo đúng Quy chế về tổ chức và hoạt động của Tổ TK&VV ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 05/3/2013 của Hội đồng quản trị NHCSXH; Giám sát và đôn đốc Ban quản lý Tổ thực hiện đúng các nhiệm vụ được ủy nhiệm theo Hợp đồng đã ký với NHCSXH; Trực tiếp kiểm tra việc sử dụng vốn vay của 100% các món vay mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày NHCSXH giải ngân cho hộ vay; Đôn đốc Ban quản lý Tổ giám sát tổ viên sử dụng vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả, trả nợ, trả lãi, thực hành tiết kiệm.... thực hiện theo văn bản số 10556/HD-NHCS ngày 29/12/2022 của Tổng Giám đốc về hướng dẫn quy trình, phương pháp kiểm tra, giám sát hoạt động nhận ủy thác cho vay.

Ngoài ra, các hoạt động phối hợp thực hiện cùng NHCSXH huyện như: nhận và thông báo kết quả phê duyệt Danh sách hộ gia đình được vay vốn cho Tổ TK&VV để Tổ thông báo đến từng hộ gia đình; Phối hợp với NHCSXH huyện và chính quyền địa phương xử lý các trường hợp nợ chây ỳ, nợ quá hạn, người vay bỏ đi khỏi nơi cư trú và hướng dẫn hộ vay lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan; tham gia Tổ đôn đốc thu hồi nợ khó đòi cấp xã (nếu có); Phối hợp với NHCSXH huyện đánh giá phân loại chất lượng hoạt động của Tổ; thực hiện các giải pháp củng cố, kiện toàn hoạt động của các Tổ TK&VV.

Kết luận Hội nghị, Ông Lê Bình, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Đồng Tháp có phát biểu chỉ đạo trong thời gian tới; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động; tăng cường công tác kiểm tra giám sát hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn; thực hiện tốt công tác công tác bình xét cho vay, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng; Giám sát các phiên giao dịch, các hoạt động giao dịch của NHCSXH tại xã; giám sát, bảo quản các nội dung công khai của NHCSXH tại điểm giao dịch; thực hiện tốt công tác tập huấn cho Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn; thực hiện các giải pháp khắc phục các tồn tại hạn chế, nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tín dụng trên địa bàn.

Kết quả Hội nghị tập huấn, nhằm giúp các cán bộ Hội đoàn thể cơ sở nhận uỷ thác nắm vững về chính sách tín dụng ưu đãi cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, cũng như tổ chức và hoạt động của NHCSXH; nâng cao kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm việc để áp dụng vào thực tiễn cơ sở tại địa phương và quản lý nguồn vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả.

NHCSXH Huyện.