VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1350/QĐ-UBND.BTXH 09/06/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với bà Trần Thị Nhanh, xã Bình Thạnh Trung
2 1351/QĐ-UBND.BTXH 09/06/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với ông Trần Duy Phúc, xã Bình Thạnh Trung
3 1352/QĐ-UBND.BTXH 09/06/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với bà Nguyễn Thị Đệ, xã Định Yên
4 1339/QĐ-UBND.BTXH 09/06/2021 Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng đối với ông Lê Hồng Châu, xã Bình Thành
5 1338/QĐ-UBND.BTXH 09/06/2021 Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho bà Nguyễn Thị Năm, xã Bình Thạnh Trung
6 1337/QĐ-UBND.BTXH 09/06/2021 Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng đối với bà Đoàn Thị Tiến Duy, xã Bình Thạnh Trung
7 1336/QĐ-UBND.BTXH 09/06/2021 Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng đối với bà Ngô Thị Phượng, xã Bình Thành
8 136/KH-UBND 09/06/2021 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
9 1366/QĐ-UBND.BTXH 09/06/2021 Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng đối với bà Trần Thị Minh Trúc, xã Bình Thạnh Trung
10 152/UBND-VX 09/06/2021 V/v đề nghị lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia
11 134/KH-UBND 09/06/2021 Phát triển đô thị trên địa bàn huyện năm 2021
12 363/VPUBND-VX 08/06/2021 V/v theo dõi, quản lý công tác quảng cáo trên địa bàn Huyện
13 135/BC-UBND 09/06/2021 Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 06 tháng đầu năm 2021 và giải pháp thực hiện 06 tháng cuối năm 2021
14 92/UBND-NC 08/06/2021 V/v xác nhận thông tin tài sản thi hành án đối với Nguyễn Thành Đồng (Nguyễn Thị Hạnh), xã Tân Khánh Trung (lần 02)
15 210/VPUBND-TH 08/06/2021 V/v tham mưu triển khai thực hiện mã số, TCCDNN và bổ nhiệm, xếp lương viên chức ngành giáo dục – đào tạo
16 91/UBND-NC 08/06/2021 V/v phúc đáp nội dung yêu cầu của TAND Huyện vụ án án “Tranh chấp về QSD đất” của Đinh Hoàng Phương, ngụ xã Định Yên
17 93/UBND-NC 08/06/2021 V/v phúc đáp nội dung yêu cầu của TAND Huyện vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” của Huỳnh Thị Hồng Nương, ngụ xã Định Yên
18 90/UBND-NC 08/06/2021 phúc đáp nội dung yêu cầu của TAND Huyện vụ án “Tranh chấp chia tài sản sau ly hôn và yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con” của Phan Thị Ca, ngụ thị trấn Lấp Vò
19 129/VPUBND-TN 08/06/2021 V/v người dân đào đất dọc theo đường ĐT.849, đoạn từ ĐT.848 đến QL.80
20 89/UBND-NC 08/06/2021 V/v phòng ngừa hoạt động vi phạm pháp luật của nhóm Lion Teams và sàn giao dịch ngoại hối trái phép fxtradingmakets