VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 68/VPUBND-TCD 22/02/2024 V/v tham mưu giải quyết đơn của ông Nguyễn Hồng Vinh
2 14/VPUBND-TĐKT 22/02/2024 V/v tham mưu triển khai kế hoạch Tổ chức Gala gặp gỡ trực tiếp và trực tuyến giao lưu với điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực năm 2024
3 60/VPUBND-TCCB 22/02/2024 V/v bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính
4 44/UBND-XDCB 23/02/2024 V/v chủ trương xử lý kỹ thuật công trình Đường 3 tháng 2 (từ cầu Cái Dâu đến cầu Lấp Vò)
5 276 /KH-UBND 29/12/2023 Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin tuyên truyền trên địa bàn huyện Lấp Vò năm 2024
6 59/KH-UBND 23/02/2024 Tổ chức Hội thi Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024
7 54/KH-UBND 23/02/2024 Phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thủy sản nuôi trên địa bàn huyện Lấp Vò năm 2024
8 98VPUBND-NN&PTNT 23/02/2024 V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định phân công phụ trách tham mưu thực hiện các tiêu chí thuộc Khung cấu trúc mô hình Làng thông minh áp dụng trên địa bàn huyện Lấp Vò, giai đoạn 2023 - 2025
9 96/VPUBND-NN&PTNT 23/02/2024 V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản (cát) trên địa bàn huyện Lấp Vò năm 2024
10 99/VPUBND-NN&PTNT 23/02/2024 V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2024
11 42/UBND-NC 23/02/2024 về việc cung cấp thông tin quyền sử dụng đất
12 38/UBND-NC 23/02/2024 về việc cung cấp thông tin quyền sử dụng đấ
13 22/TTr-UBND 23/02/2024 Về quy mô, phương án lập quy hoạch Trung tâm xã Mỹ An Hưng A
14 23/TTr-UBND 23/02/2024 Về việc ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện uỷ về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
15 37/UBND-NC 23/02/2024 V/v cung cấp thông tin quyền sử dụng đất của bà Lê Thị Sáu và ông Nguyễn Thành Nhân
16 54/QĐ-UBND.NĐ 22/02/2024 Về việc công nhận đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp cho hộ ông Nguyễn Minh Chánh, thửa đất tại xã Vĩnh Thạnh
17 58/KH-UBND 23/02/2024 Sản xuất cây trồng vụ Hè Thu năm 2024
18 20 /UBND-TN 23/02/2024 V/v cung cấp thông tin quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Thạnh
19 35/UBND-NC 23/02/2024 Về việc cung cấp thông tin tài sản thi hành án
20 36/UBND-NC 23/02/2024 Về việc phúc đáp nội dung yêu cầu của TAND Huyện vụ án “Tranh chấp dân sự Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất”