VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 28/VPUBND-TH 01/02/2023 V/v tham mưu Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023
2 66/VPUBND-TH 01/02/2023 V/v nghiên cứu thực hiện Thông tư số 09/2022/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ
3 26/VPUBND-TH 01/02/2023 V/v tham mưu chuẩn bị báo cáo sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện các NQ, kết luận chuyên đề của BCH Đảng bộ Tỉnh khóa XI
4 27/VPUBND-TH 01/02/2023 V/v tham mưu chuẩn bị tiếp Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ
5 05 /QĐ-UBND.TCCB 17/01/2023 Công nhận kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lấp Vò năm 2022
6 268/QĐ-UBND-BTXH 31/01/2023 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho ông Lê Văn An, xã Long Hưng A
7 267/QĐ-UBND-BTXH 31/01/2023 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với ông Lê Văn An, xã Long Hưng A
8 266/QĐ-UBND-BTXH Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với ông Lê Văn Tám, xã Long Hưng A
9 265/QĐ-UBND-BTXH 31/01/2023 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với bà Lê Thị Mạnh, xã Long Hưng A
10 264/QĐ-UBND-BTXH 31/01/2023 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho ông Dương Văn Lớn, xã Long Hưng B
11 22/UBND-VX 31/01/2023 V/v tham mưu báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị
12 21/UBND-VX 31/01/2023 V/v chuyển chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với bà Lê Thị Mạnh chuyển về ấp Phước Thượng, xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
13 11/KH-UBND 31/01/2023 Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023
14 20/UBND-VX 31/01/2023 V/v góp ý văn bản chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 06- NQ/TU ngày 31/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh
15 12/UBND-KTN 31/01/2023 V/v ý kiến việc tổ chức hội chợ triển lãm của Công ty TNHH tổ chức Hội chợ Vương Quốc
16 59/VPUBND-NN&PTNT 31/01/2023 V/v chuẩn bị con giống, vật tư đầu vào, điều kiện kỹ thuật để đảm bảo sản xuất nuôi trồng thủy sản năm 2023 trên địa bàn Huyện
17 58/VPUBND-NN&PTNT 31/01/2023 V/v triển khai giải pháp thu quỹ phòng, chống thiên tai năm 2023
18 57/VPUBND-NN&PTNT 31/01/2023 V/v chủ động công tác Phòng chống thiên tai trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
19 27/VPUBND-TN 31/01/2023 V/v tăng cường năng lực hoạt động của hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai
20 19/UBND-VX 30/01/2023 V/v đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg