VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 16/BC-UBND 18/01/2021 Hoạt động kinh tế thể thao giai đoạn 2011 – 2019 trên địa bàn huyện Lấp Vò
2 08/UBND-NNPTNT 18/01/2021 V/v tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân
3 245/QĐ-UBND.BTXH 15/01/2021 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho ông Ngô Văn Nhiển, xã Tân Khánh Trung
4 31/QĐ-UBND.TCCB 18/01/2021 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam xã Định An
5 247/QĐ-UBND.BTXH 18/01/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với bà Lâm Thị Em, xã Tân Khánh Trung
6 246/QĐ-UBND.BTXH 15/01/2021 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho bà Nguyễn Thị Mỹ Trinh, xã Tân Khánh Trung
7 249/QĐ-UBND.BTXH 18/01/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với ông Ông Việt Đẩu, xã Tân Khánh Trung
8 240/QĐ-UBND.BTXH 15/01/2021 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho ông Nguyễn Văn Thắng, xã Tân Khánh Trung
9 04/KH-BCĐ138/ĐP 18/01/2021 Phát động phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn Huyện năm 2021
10 24/QĐ-UBND.TCCB 18/01/2021 Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với bà Trương Thị Mai Hoa, Viên chức Bộ phận Lưu trữ Huyện thuộc Phòng Nội vụ
11 13/KH-UBND 20/01/2021 Phát động phong trào thi đua chuyên đề “Vận động người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng” giai đoạn 2020-2025
12 01/BB-UBND 15/01/2021 Họp Ban chỉ đạo Phát triển Công nghệ thông tin xem xét mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2021
13 25/QĐ-UBND-TCCB 18/01/2021 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Nguyễn Thị Minh Thư, Viên chức Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh Huyện
14 26/QĐ-UBND-TCCB 18/01/2021 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Cao Thị Bích Hợp, Viên chức Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh Huyện
15 19/VPUBND-NNPTNT 15/01/2021 V/v thực hiện Nghị quyết số 22/NQCP của Chính phủ về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trườn
16 26/VPUBND-TN 15/01/2021 V/v cho Công ty TNHH Sao Mai Super Feed thuê đất để Mở rộng Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản, tọa lạc xã Bình Thành, huyện Lấp Vò
17 27/QĐ-UBND.TCCB 18/01/2021 Về việc nâng phụ cấp thâm niên nghề đối với ông Bùi Trung Nhứt Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Thành 1
18 28/QĐ-UBND.TCCB 18/01/2021 28/QĐ-UBND.TCCB
19 44/VPUBND-VX 15/01/2021 V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CTTTg ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ
20 29/QĐ-UBND.TCCB 28/01/2021 Về việc bổ nhiệm chức vụ Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã Định An đối với ông Phạm Văn Châu