VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Tên cơ quan ban hành Tên người ký Trích yếu Thao tác

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 56/VPUBND-TTCB 12/08/2020 V/v đề nghị cho thôi việc đối với bà Lê Thị Kim Liên
2 49/UBND-TH 12/08/2020 V/v thống nhất khen thưởng cho tập thể, cá nhân thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”
3 183/VPUBND-KTN 11/08/2020 V/v chọn sản phẩm trang trí và trưng bày tại Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XII
4 53/VPUBND-TCCB 11/08/2020 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực
5 236/VPUBND-TN 11/08/2020 V/v ý kiến việc chuyển hình thức thuê đất và việc xây dựng hạng mục công trình bến bãi của Công y TNHH MTV CALAGA
6 238/VPUBND-TN 11/08/2020 V/v thuyết minh hồ sơ giá đất cụ thể công trình Đường Đ07 Trung tâm xã Vĩnh Thạnh; hạng mục: Cải tạo, nâng cấp (bổ sung)
7 237/VPUBND-TN 11/08/2020 V/v tập hợp theo dõi hồ sơ của bà Dương Thị Mộng Tuyền, dự án Trung tâm thương mại thị trấn Lấp Vò
8 93/UBND-TN 11/08/2020 V/v cấp bổ sung kinh phí các khoản mục chi phí không được tài trợ bởi ADB thuộc dự án Kết nối khu vực trung tâm Đồng bằng Mê Kông
9 345/VPUBND-XDCB 11/08/2020 V/v ý kiến về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò
10 157 /VPUBND-NNPTNT 11/08/2020 V/v tổ chức đánh giá, công nhận và phân hạng sản phẩm OCOP
11 88/UBND-NN&PTNT 11/08/2020 V/v lấy ý kiến dự thảo thay thế Quyết định số 12/QĐ-UBND-TL ngày 21/02/2014 của UBND Tỉnh
12 08/TTr-HĐBT 11/08/2020 V/v phê duyệt phƣơng án bồi thƣờng hỗ trợ và tái định cƣ điều chỉnh, bổ sung lần 1 công trình Đƣờng Đ9 nối dài Trung tâm xã Vĩnh Thạnh; hạng mục: Bồi thƣờng, xây dựn
13 48/UBND-TH 12/08/2020 V/v khắc phục những hạn chế sau kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công 06 tháng đầu năm 2020
14 2808/QĐ-UBND.BTXH 11/08/2020 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với ông Đoàn Văn Trọng, xã Hội An Đông
15 2807/QĐ-UBND.BTXH 11/08/2020 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho bà Nguyễn Thị Mướt, xã Hội An Đông
16 579/QĐ-UBND.HC 12/08/2020 Về việc phê duyệt dự toán gói thầu Lắp đặt dụng cụ thể dục, thể thao ngoài trời năm 2020
17 580/QĐ-UBND.HC 12/08/2020 Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Bến khách ngang sông Cao Lãnh; hạng mục: Xây dựng mới
18 230/UBND-VX 11/08/2020 V/v khẩn trương chi hỗ trợ các đối tượng chịu ảnh hưởng do đại dịch COVID-19
19 55/UBND-KTN 12/08/2020 V/v đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ
20 22 /UBND-CCHC 12/08/2020 V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ