VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Tên cơ quan ban hành Tên người ký Trích yếu Thao tác

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 346/VPUBND-XDCB 11/08/2020 V/v phương án thiết kế công trình Bến khách ngang sông Cao Lãnh
2 158/VPUBND-NN&PTNT 11/08/2020 V/v tham mưu UBND Huyện có ý kiến việc tham gia Ban Chỉ đạo UPBĐKH - PCTT và TKCN Huyện
3 146/KH-UBND 12/08/2020 Triển khai thực hiện Nghị định 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạ
4 2802/QĐ-UBND.BTXH 11/08/2020 Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng đối với ông Phạm Công Trường, xã Bình Thạnh Trung
5 2803/QĐ-UBND.BTXH 11/08/2020 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho Lâm Thị Phượng, thị trấn Lấp Vò
6 2804/QĐ-UBND.BTXH 11/08/2020 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với ông Lâm Văn Thì, thị trấn Lấp Vò
7 200/BC-UBND 11/08/2020 Kết quả cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone (Ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần) trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện
8 2806/QĐ-UBND.BTXH 11/08/2020 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho ông Lê Minh Trí, xã Tân Mỹ
9 2805/QĐ-UBND.BTXH 11/08/2020 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với bà Nguyễn Thị Đuỗi, xã Tân Mỹ
10 2801/QĐ-UBND.BTXH 11/08/2020 Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng đối với bà Nguyễn Thị Đậm, xã Bình Thạnh Trung
11 290 /VPUBND-TH 11/08/2020 V/v sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 khi gửi tài liệu, vật mang bí mật nhà nước
12 576/QĐ-UBND.HC 11/08/2020 Về việc giao Chủ đầu tư Mua sắm máy lạnh Văn phòng HĐND và UBND Huyện
13 202/BC-UBND 11/08/2020 Tổng kết Chiến lƣợc phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các đề án, chƣơng trình, kế hoạch về công tác gia đình giai đoạn 2010-2020
14 575/QĐ-UBND.HC 11/08/2020 Về việc giao Chủ đầu tư Mua sắm thiết bị chuyên dùng Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh
15 578/QĐ-UBND.HC 12/08/2020 V/v phê duyệt dự toán gói thầu Tư vấn trong công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình Đường đale rạch Tòng Sơn (đoạn từ cầu Vàm Ba Bọng đến bến đò qua xã Tân Thuận Đông); hạng mục: Nền và mặt đường
16 218/QĐ-UBND.TCCB 12/08/2020 Về việc điều động bà Trần Thị Kim Liên đến nhận công tác tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp
17 172/UBND-XDCB 12/08/2020 V/v tập trung đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020
18 173/UBND-XDCB 12/08/2020 V/v cung cấp thông tin vị trí quy hoạch khu công nghiệp tại xã Định An
19 176/UBND-XDCB 13/08/2020 V/v lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư danh mục công trình 2021 đến 2025
20 574/QĐ-UBND.HC 11/08/2020 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Đường ĐH.66 (giai đoạn 1); Hạng mục: Cống 26/3, Cầu Ngã Cái, Cầu Kênh Mới