VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Tên cơ quan ban hành Tên người ký Trích yếu Thao tác

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 63/TB-VPUBND 10/08/2020 Ý kiến kết luận Phó Chủ tịch UBND Huyện Trần Hoàng Nam tại cuộc họp Sơ kết công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng 6 tháng đầu năm 2020
2 430/VPUBND-VX 10/08/2020 V/v hoàn chỉnh báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quyết định 1555/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ
3 339/VPUBND-XDCB 10/08/2020 V/v phối hợp điều tra khảo sát, cung cấp số liệu phục vụ xây dựng Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030
4 144/KH-UBND 10/08/2020 Tăng cường công tác Quản lý sử dụng đất công, đất bãi bồi trên địa bàn huyện Lấp Vò
5 07/TB-HĐXT 10/08/2020 Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển xét tuyển viên chức sự nghiệp công lập huyện Lấp Vò năm 2020 (Vòng 1) và danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vào Vòng 2
6 92/UBND-TN 10/08/2020 V/v xin ý kiến giá đất cụ thể công trình Đường ĐT 849 giai đoạn 1 (đoạn từ ĐT 848 đến Quốc lộ 80) xây dựng 03 cầu
7 228 /UBND-VX 07/08/2020 V/v góp ý dự thảo báo cáo và cập nhật, bổ sung số liệu kết quả thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”
8 2797 /QĐ-UBND.BTXH 07/08/2020 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho ông Nguyễn Văn Đẹp, xã Vĩnh Thạnh
9 227/UBND-VX 07/08/2020 V/v thăm hỏi, động viên gia đình và người lao động trúng tuyển chính thức đi làm việc tại Nhật Bản
10 2796/QĐ-UBND.BTXH 07/08/2020 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với bà Nguyễn Thị Oanh, xã Vĩnh Thạnh
11 2794/QĐ-UBND.BTXH 07/08/2020 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho bà Lê Thị Hạnh, xã Bình Thạnh Trung
12 2792/QĐ-UBND.BTXH 07/08/2020 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với bà Trương Thị Tiền, xã Bình Thạnh Trung
13 2793/QĐ-UBND.BTXH 07/08/2020 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho bà Huỳnh Thị Liễu, xã Mỹ An Hưng A
14 2795/QĐ-UBND.BTXH 07/08/2020 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với bà Nguyễn Thị Hòa, xã Mỹ An Hưng A
15 2791/QĐ-UBND.BTXH 07/08/2020 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với bà Nguyễn Thị Nhẹ, xã Long Hưng B
16 2790/QĐ-UBND.BTXH 07/08/2020 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho bà Nguyễn Thị Nhẹ, xã Long Hưng B
17 2789/QĐ-UBND.BTXH 07/08/2020 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với ông Huỳnh Minh Tâm, xã Long Hưng B
18 2788/QĐ-UBND.BTXH 07/08/2020 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với ông Nguyễn Văn Minh, xã Mỹ An Hưng B
19 2787/QĐ-UBND.BTXH 07/08/2020 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho ông Nguyễn Văn Thắng, xã Mỹ An Hưng B
20 2786 /QĐ-UBND.BTXH 07/08/2020 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho bà Trương Thị Tư, xã Vĩnh Thạnh