VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Tên cơ quan ban hành Tên người ký Trích yếu Thao tác

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 569/QĐ-UBND.HC 07/08/2020 Về việc phê duyệt dự toán gói thầu thi công xây dựng Gói thầu 01: Trường THCS Tân Khánh Trung; Hạng mục: Sân đale, cây xanh, thảm cỏ;
2 568/QĐ-UBND.HC 07/08/2020 Về việc phê duyệt dự toán gói thầu Tư vấn trong công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình Đường Xếp Bà Vại, bờ trái (từ cầu Út Chấp đến đường N2B); hạng mục: Nền, mặt đường
3 562/QĐ-UBND.HC 07/08/2020 Về việc phê duyệt dự toán gói thầu Tư vấn trong công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình Chợ Đất Sét; hạng mục: Sân đan, Nhà lồng chợ ẩm thực, hạ tầng kỹ thuật
4 561/QĐ-UBND.HC 07/08/2020 Về việc giao Chủ đầu tư công trình Chợ Vàm Cống; hạng mục: Nâng cấp sân đale, xây dựng mái che
5 338/VPUBND-XDCB 07/08/2020 V/v cung cấp thông tin lập quy hoạch, đầu tư cụm công nghiệp trên địa bàn huyện
6 288/VPUBND-TH 07/08/2020 V/v nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2020 - 2025
7 47/QĐ-UBND.TL 07/08/2020 V/v thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp Huyện
8 90/UBND-TN 07/08/2020 V/v xác định phạm vi bồi thường đất công trình Tuyến ĐT.848 đến Cồn Ông, hạng mục: Bồi thường, đường, cầu
9 560/QĐ-UBND-HC 07/08/2020 Ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Lấp Vò
10 123/TB-UBND 07/08/2020 Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lấp Vò năm 2020
11 171/UBND-XDCB 07/08/2020 V/v chủ trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại Cụm công nghiệp Bắc Sông Xáng
12 559/QĐ-UBND.HC 07/08/2020 Về việc giao Chủ đầu tư công trình Chợ Lấp Vò; hạng mục: Nâng cấp, mở rộng chợ ẩm thực phía đông
13 558/QĐ-UBND.HC 07/08/2020 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Đường đan rạch Lấp Vò – Bàu Bùn (đoạn thuộc xã Định An); hạng mục: Nâng cấp, mở rộng
14 567/QĐ-UBND.HC 07/08/2020 Về việc phê duyệt dự toán gói thầu thi công xây dựng Gói thầu 01: Đường đale rạch Xáng Nhỏ bờ Nam (đoạn từ Vàm Xáng Nhỏ đến kênh 2/9); Hạng mục: Nền, mặt đường đale
15 563/QĐ-UBND.HC 07/08/2020 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Hệ thống thoát nước - Đường đale chợ Tòng Sơn; hạng mục: Xây dựng mới
16 564/QĐ-UBND.HC 07/08/2020 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Đường rạch Tòng Sơn (từ cầu Tòng Sơn đến Cầu Út Anh); hạng mục: Xây dựng mới (Nền, mặt đường)
17 566/QĐ-UBND.HC 07/08/2020 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng xã Long Hưng A; hạng mục: Xây dựng mới và hạng mục phụ
18 565/QĐ-UBND.HC 07/08/2020 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Đường xuống bến đò xã Mỹ An Hưng A (đoạn từ ĐT.848 đến bến đò Mỹ An Hưng A – Tân Thuận Đông); hạng mục: Xây dựng mới (Nền, mặt đường)
19 69 /VPUBND-CCHC 07/08/2020 V/v thay đổi cán bộ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện
20 89/UBND-TN 06/08/2020 V/v cung cấp vị trí, trữ lượng và giá đất đắp nền đường cho dự án nâng cấp đường ĐT.848