VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Tên cơ quan ban hành Tên người ký Trích yếu Thao tác

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 286/VPUBND-TH 05/08/2020 V/v thực hiện các Nghị quyết HĐND Huyện kỳ họp lần thứ 9, Khóa XI
2 122/TB-UBND 05/08/2020 Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Nguyễn Ngọc Tùng, xã Long Hưng B
3 311/QĐ-UBND.NĐ 05/08/2020 Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ ông Nguyễn Hoàng Tuấn, xã Định Yên
4 314/QĐ-UBND.NĐ 05/08/2020 Về việc công nhận đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp cho hộ ông Nguyễn Văn Sách
5 313/QĐ-UBND.NĐ 05/08/2020 Về việc công nhận đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp cho hộ ông Nguyễn Vũ Phương, xã Tân Khánh Trung
6 540/QĐ-UBND.HC 05/08/2020 Về việc giao quyền sử dụng nhà ở cho hộ người có công cách mạng gặp khó khăn đối với ông Lê Văn Năm, xã Tân Khánh Trung
7 542/QĐ-UBND.HC 05/08/2020 Về việc giao quyền sử dụng nhà ở cho hộ người có công cách mạng gặp khó khăn đối với ông Tống Ngọc Hùng, xã Tân Khánh Trung
8 546/QĐ-UBND.HC 05/08/2020 Về việc giao quyền sử dụng nhà ở cho hộ người có công cách mạng gặp khó khăn đối với bà Nguyễn Thị Phượng, xã Tân Khánh Trung
9 2766/QĐ-UBND.BTXH 05/08/2020 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với bà Nguyễn Thị Lệ, xã Định An
10 543/QĐ-UBND.HC 05/08/2020 Về việc giao quyền sử dụng nhà ở cho hộ người có công cách mạng gặp khó khăn đối với ông Phan Văn Út Em, xã Tân Khánh Trung
11 2767/QĐ-UBND.BTXH 05/08/2020 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với bà Nguyễn Thị Lệ, xã Định An
12 544/QĐ-UBND.HC 05/08/2020 V/v giao quyền sử dụng nhà ở cho hộ người có công cách mạng gặp khó khăn đối với ông Võ Văn Chặc, xã Tân Khánh Trung
13 545/QĐ-UBND.HC 05/08/2020 Về việc giao quyền sử dụng nhà ở cho hộ người có công cách mạng gặp khó khăn đối với ông (bà) Trần Ngọc Điệp, xã Tân Khánh Trung
14 92/TTr-UBND 05/08/2020 Đề nghị thẩm định Chương trình phát triển đô thị Trung tâm xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò theo tiêu chí đô thị loại V
15 91 /TTr-UBND 04/08/2020 Về việc đăng ký bổ sung danh mục công trình, dự án chuyển tiếp sang năm 2020
16 426/VPUBND-VX 05/08/2020 V/v tiếp tục theo dõi, giám sát sức khỏe cho người đã đủ thời gian cách ly y tế tập trung 14 ngày theo quy định
17 337/VPUBND-XDCB 05/08/2020 V/v báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công
18 2770/QĐ-UBND.BTXH 05/08/2020 Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng đối với bà Hoàng Thanh Thảo, xã Long Hưng A
19 2769/QĐ-UBND.BTXH 05/08/2020 Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng đối với bà Võ Ngọc Dung, thị trấn Lấp Vò
20 425/VPUBND-VX 05/08/2020 V/v khảo sát thay mới bia liệt sĩ bị phai mờ trên địa bàn Huyện