VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Tên cơ quan ban hành Tên người ký Trích yếu Thao tác

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 59/VPUBND-TCCB 17/08/2020 V/v tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện Chính trị Khu vực IV, đợt 02 năm 2020
2 595/QĐ-UBND.HC 20/08/2020 Về việc xử lý số tiền thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đối với Trường Tiểu học Long Hưng A2
3 191/VPUBND-KTN 17/08/2020 V/v đánh giá Chỉ số DDCI tỉnh Đồng Tháp năm 2019
4 353/VPUBND-XDCB 17/08/2020 góp ý kiến về nội dung đề xuất và dự toán kinh phí lập Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
5 353/VPUBND-XDCB 17/08/2020 góp ý kiến về nội dung đề xuất và dự toán kinh phí lập Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
6 2849/QĐ-UBND.BTXH 17/08/2020 Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng đối với ông Lê Thành Phước, xã Vĩnh Thạnh
7 190/VPUBND-KTN 17/08/2020 V/v trưng bày sản phẩm tại Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XII
8 352/VPUBND-XDCB 17/08/2020 V/v thi công công trình cầu Kênh Thầy Lâm trên tuyến đường ĐH.68 (gần bến đò Thầy Lâm xã LHB)
9 443/VPUBND-VX 17/08/2020 V/v phân công thành viên Ban Chỉ đạo CTGN – GQVL – XKLĐ Huyện phụ trách xã, thị trấn
10 588/QĐ-UBND.HC 18/08/2020 Về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư điều chỉnh dự án Quy hoạch Trạm Y tế xã Tân Mỹ
11 161/VPUBND-NN&PTNT 17/08/2020 V/v triển khai thực hiện nâng cao chất lượng thẩm định, xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2020
12 235/VPUBND-NC 17/08/2020 V/v tham mưu phúc đáp nội dung yêu cầu của TAND Huyện vụ án “Tranh chấp về dân sự quyền sử dụng đất” của Nguyễn Văn Ve, ngụ xã Hội An Đông
13 16 /BC-BCĐ 138 18/08/2020 Sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg, ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giai đoạn 2015-2020
14 208/BC-UBND 18/08/2020 Tình hình giải quyết phản ánh, kiến nghị và bảo vệ người phản ánh, kiến nghị về tham nhũng, tiêu cực
15 240/UBND-VX 17/08/2020 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ
16 94/TTr-UBND 18/08/2020 Đề nghị thẩm định Chương trình phát triển đô thị Trung tâm xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò theo tiêu chí đô thị loại V
17 605/QĐ-UBND.HC 20/08/2020 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Đường đan rạch Lấp Vò – Bàu Bùn (đoạn thuộc xã Bình Thành); hạng mục: Nâng cấp, mở rộng đường và cống
18 234/VPUBND-NC 17/08/2020 V/v cung cấp thông tin cán bộ tham gia phương án đảm bảo ANTT Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện
19 610/QĐ-UBND.HC 20/08/2020 Về việc giao Chủ đầu tư thực hiện tu bổ, phục hồi các di tích trên địa bàn huyện
20 2850/QĐ-UBND.BTXH 17/08/2020 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với bà Trần Thị Nhạc, xã Tân Mỹ