VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Tên cơ quan ban hành Tên người ký Trích yếu Thao tác

Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2862/QĐ-UBND.BTXH 17/08/2020 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho ông Đặng Văn Chiến, xã Long Hưng A
2 2851/QĐ-UBND.BTXH 17/08/2020 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với bà Nguyễn Thị Hoa, xã Long Hưng A
3 2852/QĐ-UBND.BTXH 17/08/2020 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với em Huỳnh Thị Ý Lan, xã Long Hưng A
4 439/VPUBND-VX 17/08/2020 V/v hướng dẫn chùa Linh Thứu dựng bảng hiệu của chùa
5 614/QĐ-UBND.HC 20/08/2020 Về việc phê duyệt dự toán gói thầu Tư vấn thẩm định giá Mua sắm máy lạnh Văn phòng HĐND và UBND Huyện
6 612/QĐ-UBND.HC 20/08/2020 Về việc giao Chủ đầu tư Mua sắm bàn tại nhà ăn Ủy ban nhân dân Huyện
7 2853/QĐ-UBND.BTXH 17/08/2020 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho bà Võ Thị Thời, xã Long Hưng A
8 2857/QĐ-UBND.BTXH 17/08/2020 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với bà Nguyễn Thị Xuyên, xã Vĩnh Thạnh
9 590/QĐ-UBND.HC 19/08/2020 V/v phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Trụ sở Khối vận Huyện; hạng mục: Cải tạo, sửa chữa
10 2856/QĐ-UBND.BTXH 17/08/2020 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với ông Nguyễn Văn Út, xã Vĩnh Thạnh
11 2854/QĐ-UBND.BTXH 17/08/2020 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho ông Võ Văn Thành, xã Long Hưng A
12 2855/QĐ-UBND.BTXH 17/08/2020 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với bà Huỳnh Thị Năm, xã Long Hưng A
13 2858/QĐ-UBND.BTXH 17/08/2020 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với ông Võ Văn Tư, xã Vĩnh Thạnh
14 351/VPUBND-XDCB 17/08/2020 V/v góp ý kiến vị trí bến thuỷ nội địa VLXD Thành Tín 2
15 1859/QĐ-UBND.BTXH 17/08/2020 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với ông Nguyễn Văn Út, xã Vĩnh Thạnh
16 2860/QĐ-UBND.BTXH 17/08/2020 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với em Võ Thành Tài, xã Vĩnh Thạnh
17 2861/QĐ-UBND.BTXH 17/08/2020 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho ông Võ Văn Tư, xã Vĩnh Thạnh
18 03/QĐ-UBND-HT 17/08/2020 Về việc thu hồi, hủy bỏ Giấy khai sinh số 90, quyển 01, đăng ký ngày 11 tháng 06 năm 2013 do Ủy ban nhân dân xã Long Hưng A cấp cho Nguyễn Hữu Phúc An
19 57/UBND-TCCB 18/08/2020 V/v thống nhất chủ trương về công tác cán bộ
20 56/UBND-TCCB 18/08/2020 V/v thống nhất giới thiệu nhân sự bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Lấp Vò, nhiệm kỳ 2016 – 2021