Asset Publisher

null Thanh Bình: Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I/2023

Tin tức - sự kiện Tin tức

Thanh Bình: Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I/2023

Chiều ngày 24/3/2023, UBND huyện Thanh Bình tổ chức hội nghị trực tuyến với các xã, thị trấn để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh quý I/2023 và bàn phương hướng, nhiệm vụ quý II/2023, đồng chí Huỳnh Văn Nờ - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND huyện Thanh Bình Huỳnh Văn Nờ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong quý I/2023, tình hình kinh tế - xã hội của huyện đạt được kết quả quan trọng; Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định; Toàn huyện được cấp mới và duy trì 78 mã số vùng trồng, với diện tích trên 5.106ha, chiếm tỷ lệ 57%; Các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả đang tiếp tục nhân ra diện rộng; Có 17 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên; Về xây dựng NTM, đến nay huyện đạt 4/9 tiêu chí, 9/12 xã đạt chuẩn NTM; Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn ổn định và phát triển; Thu ngân sách Nhà nước được 118.000 triệu đồng; Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo được quan tâm thực hiện tốt.

Trong quý II/2023, UBND huyện Thanh Bình đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục quan tâm đến việc phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, triển khai các dự án đầu tư, bảo đảm hoạt động sản xuất nông nghiệp theo kế hoạch. Đồng thời triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM gắn với Tái cơ cấu nông nghiệp năm 2023 và giai đoạn đến năm 2025; đẩy nhanh thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM, chương trình OCOP và truy xuất nguồn gốc vùng trồng cho một số nông sản; tập trung triển khai giải phóng mặt bằng các dự án trọng tâm của Tỉnh. Song song đó, tổ chức thực hiện kế hoạch đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và một số hoạt động về công tác xuất khẩu lao động và dạy nghề năm 2023./.

Kim Thủy