Asset Publisher

null Lãnh đạo UBND Huyện

UBND HUYỆN UBND Huyện

Lãnh đạo UBND Huyện

1. Huỳnh Văn Nờ

- Chức vụ: Chủ tịch UBND Huyện

- Số điện thoại: 0913750500

- Email: hvno.htb@dongthap.gov.vn

2. Phan Văn Phụng

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND Huyện

- Số điện thoại: 0919095987

- Email: pvphung.htb@dongthap.gov.vn

3. Mai Văn Đối

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND Huyện

- Số điện thoại: 0918776690

- Email: mvdoi.htb@dongthap.gov.vn