Asset Publisher

null Lãnh đạo các Phòng, Ban chuyên môn trực thuộc UBND Huyện

CÁC PHÒNG, BAN Các Phòng, Ban

Lãnh đạo các Phòng, Ban chuyên môn trực thuộc UBND Huyện

VP HĐND & UBND

Chánh Văn phòng

Nguyễn Thanh Phong

0913111906

Phó Chánh Văn phòng

Nguyễn Hữu Hạnh

0903866639

Phó Chánh Văn phòng

Nguyễn Thị Bích Liễu

0986992023

PHÒNG TC-KH

Trưởng Phòng

Nguyễn Tấn Thành

0982974717

Phó Trưởng Phòng

Lê Minh Điền

0834563595

Phó Trưởng Phòng

Nguyễn Thị Phi Giao

0938876151

PHÒNG KT-HT

Trưởng Phòng

Nguyễn Văn Thật

0919339298

Phó Trưởng Phòng

Lê Hoàng Việt Hùng

0914835094

Phó Trưởng Phòng

Đinh Hữu Tâm

0909348106

PHÒNG GD - ĐT

Trưởng Phòng

Lý Bảo Việt

0941635161

Phó Trưởng Phòng

Cao Thị Thuỳ

0936461411

Phó Trưởng Phòng

Nguyễn Hữu Thuận

0917129314

PHÒNG LĐ TBXH

Trưởng Phòng

Mai Văn Thẹn

0913695063

Phó Trưởng phòng

Võ Thị Thuỳ Linh

0946011800

Phó trưởng Phòng

Phan Thanh Tâm

0918755078

PHÒNG NỘI VỤ

Trưởng phòng

Nguyễn Thanh Hùng

0918126700

Phó Trưởng phòng

Châu Thị Thuý

0919902959

Phó Trưởng phòng

Trần Thiện Thanh

0947221356

BAN QLDA và Phát triển quỹ đất

Phó Giám đốc

Nguyễn Thanh Việt

0918054400

Phó Giám đốc

Đặng Thành Hớn

0838338535

PHÒNG TN-MT

Q.Trưởng phòng

Nguyễn Văn Thế Nghi

0939277068

Phó Trưởng phòng

Trần Thanh Giang

0913623501

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Trưởng phòng

Lê Đức Hiền

0906647677

Phó Trưởng phòng

Bùi Thành Trúc

0908312128

PHÒNG Y TẾ

Trưởng phòng

Lê Văn Cường

0913875217

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN

Trưởng phòng

Nguyễn Tri Lý

0918170714

Phó Trưởng phòng

Võ Thị Thuỷ

0939139689

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Thanh Dũng

0919363318

THANH TRA HUYỆN

Chánh Thanh tra, PCN

Trần Tiến Thịnh

0972542515

PTT

Nguyễn Phước Thới

0984705021