Lãnh đạo HĐND Huyện Khoá XI

Trang chủ HDND Huyện

Lãnh đạo HĐND Huyện Khoá XI

 

 

1. Nguyễn Thị Hiền

- Chức vụ: Chủ tịch HĐND Huyện

- Số điện thoại: 0913811951

- Email: thuhiendongthap76@gmail.com

2. Võ Thị Hồng Nhung

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND Huyện

- Số điện thoại: 0919335689

- Email: vthnhung.htb@dongthap.gov.vn

3. Nguyễn Văn Công

- Chức vụ: Phó trưởng Ban KT - XH HĐND

- Số điện thoại: 0902873983

- Email: congnguyenvannguyen@gmail.com

4. Nguyễn Văn Tấn Tài

- Chức vụ: Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND

- Số điện thoại: 0913814479

- Email: nvttai.htb@dongthap.gov.vn

Banner HDND

Banner LCT HTB

Navigation Menu

Navigation Menu

Banner 1022

Tổng đài 1022

Banner Chung tay cải cách thủ tục hành chính