Lãnh đạo các Phòng, Ban chuyên môn trực thuộc UBND Huyện

DANH SÁCH

LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN

CHỨC DANH

HỌ VÀ TÊN

SỐ ĐTDĐ

VĂN PHÒNG HĐND&UBND HUYỆN

Chánh Văn phòng

Nguyễn Thanh Phong

0913.111.906

Phó Chánh Văn phòng

Nguyễn Hữu Hạnh

0903.866.639

Phó Chánh Văn phòng

Nguyễn Thị Bích Liễu

0986.992.023

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

Trưởng Phòng

Nguyễn Tấn Thành

0982.974.717

Phó Trưởng Phòng

Lê Minh Điền

0834.563.595

Phó Trưởng Phòng

Nguyễn Thị Phi Giao

0938.876.151

PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG

Trưởng Phòng

Nguyễn Văn Thật

0919.339.298

Phó Trưởng Phòng

Lê Hoàng Việt Hùng

0914.835.094

Phó Trưởng Phòng

Đinh Hữu Tâm

0909.348.106

PHÒNG TƯ PHÁP

Trưởng Phòng

Lê Văn Đoàn

0913.867.291

Phó Trưởng Phòng

Thái Minh Sang

0944.316.316

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trưởng Phòng

Nguyễn Hữu Thuận

0917.129.314

Phó Trưởng Phòng

Cao Thị Thuỳ

0936.461.411

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Trưởng phòng

Bùi Hữu Thanh

0918.360.491

Phó Trưởng phòng

Võ Thị Thuỳ Linh

0946.011.800

Phó trưởng Phòng

Phan Thanh Tâm

0918.755.078

PHÒNG NỘI VỤ

Trưởng phòng

Nguyễn Thanh Hùng

0918.126.700

Phó Trưởng phòng

Châu Thị Thuý

0919.902.959

Phó Trưởng phòng

Trần Thiện Thanh

0947.221.356

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Văn Thế Nghi

0939.277.068

Phó Trưởng phòng

Trần Thanh Giang

0913.623.501

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Trưởng phòng

Lê Đức Hiền

0906.647.677

Phó Trưởng phòng

Bùi Thành Trúc

0908.312.128

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Thành Thửa

0945.892.184

PHÒNG Y TẾ

 

 

 

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN

Trưởng phòng

Nguyễn Tri Lý

0918.170.714

Phó Trưởng phòng

Võ Thị Thuỷ

0939.139.689

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Thanh Dũng

0919.363.318

THANH TRA HUYỆN

Chánh Thanh tra

Trần Tiến Thịnh

0972.542.515

Phó Chánh Thanh tra

Nguyễn Phước Thới

0984.705.021

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Giám đốc

Nguyễn Thanh Việt

0918.054.400

Phó Giám đốc

Đặng Thành Hớn

0838.338.535

Phó Giám đốc

Hồ Trường Giang 0944.844.111

Banner LCT HTB

Navigation Menu

Navigation Menu

Banner 1022

Tổng đài 1022

Banner Chung tay cải cách thủ tục hành chính