Lãnh đạo các xã, thị trấn

DANH SÁCH

LÃNH ĐẠO UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, THỊ TRẤN

Chức danh

Tên

Di động

 

THỊ TRẤN THANH BÌNH

NN: 3833147

Bí thư/Chủ tịch UBND

Dương Quốc Minh

0915995560

Phó Bí thư/ Chủ tịch HĐND

Trần Anh Huy

0582282828

Phó Chủ tịch UBND

Phan Văn Nhựt

0939641786

Phó Chủ tịch UBND

Trần Thanh Giang

0939344719

 

TÂN PHÚ

NN:3833167

Bí thư/CT HĐND

Phan Văn Lớn

0918365881

Phó Bí thư

Lê Minh Toàn

0888781339

Chủ tịch UBND

Trần Văn Thành

0919108112

Phó Chủ tịch UBND

Nguyễn Thị Ngọc Quyến

0939539677

Phó Chủ tịch UBND

Nguyễn Thanh Mộng

0915877078

 

PHÚ LỢI

CQ: 3548023

Bí thư/CT UBND

Nguyễn Thanh Hùng

0918626604

Phó Bí thư /Chủ tịch HĐND

Trần Văn Duyên

0854191393

Phó Chủ tịch UBND

Lê Văn Cọp

0764999735

Phó Chủ tịch UBND

Trần Văn Nam

0985839624

 

TÂN THẠNH

CQ: 3545328

Bí thư/ Chủ tịch UBND

Nguyễn Minh Bằng

0919964144

Phó Bí thư/ Chủ tịch HĐND

Nguyễn Văn Chúc

0856708099

Phó Bí thư/Chủ tịch UBMTTQ

Nguyễn Bác Ái

0833719971

Phó Chủ tịch UBND

Lê Văn Kính

0919182842

Phó Chủ tịch UBND

Lê Thị Ánh

0858607099

 

BÌNH THÀNH

CQ:3541298

Bí thư/CT UBND

Trương Thanh Vũ

0918366170

Phó Bí thư /Chủ tịch HĐND

Nguyễn Thị Ngọc Bích

0369992209

Phó Bí thư/Chủ tịch UBMTQVN

Phan Văn Phụng

0849744966

Phó Chủ tịch UBND

Lê Kim Tùng

0918715602

Phó Chủ tịch UBND

Phan Thị Cẩm Quy

0944975154

 

TÂN BÌNH

NN: 3535042

Bí thư/CT UBND

Nguyễn Văn Hải

0853113213

Phó Bí thư /Chủ tịch HĐND

Đào Văn Thạt

0919660605

Phó Bí thư /Chủ tịch UB.MTQVN

Nguyễn Thành Lợi

0945794398

Phó Chủ tịch UBND

Nguyễn Minh Triết

0888763115

Phó Chủ tịch UBND

Ngô thành Song

0829998167

 

TÂN LONG

NN: 3539021

Bí thư/Chủ tịch UBND xã

Nguyễn Thành Công

0919.847.424

Phó Bí thư/Chủ tịch HĐND xã

Nguyễn Quốc Trung

0918.779.768

Phó Bí thư/Chủ tịch MTTQ xã

Võ Thị Tuyết Trinh

0916.345.498

Phó Chủ tịch UBND

Bùi Thị Ngọc Trâm

0944.358.721

Phó Chủ tịch UBND

Phạm Minh Thắng

0913.616.655

 

TÂN QUỚI

NN: 3537049

Bí thư/Chủ tịch UBND

Võ Nguyễn Giáp

0919159899

PBT TT/CT HĐND xã

Đặng Thanh Bình

0919853580

PCT HĐND

Huỳnh Văn Biếu

0918987167

PCT UBND

Nguyễn Văn Minh

0917171274

PCT UBND

Nguyễn Trường Giang

0777097444

 

TÂN HOÀ

NN: 3535034

Chủ tịch UBND

Võ Văn Phất

0919430431

Phó Chủ tịch UBND

Lăng Quốc Tuấn

0945024433

Phó Chủ tịch UBND

Nguyễn Văn Năm Đen

0858675397

 

AN PHONG

NN:3533165

Bí thư

Trần Minh Sơn

0913883715

Phó Bí thư/ Chủ tịch HĐND

Nguyễn Văn Kiềm

0766898117

Chủ tịch UBND

Huỳnh Tri Kỷ

0913750399

Phó Chủ tịch UBND

Nguyễn Văn dự

0913847131

Phó Chủ tịch UBND

Bùi Thị Xuân Thu

0939833121

 

BÌNH TẤN

CQ: 3549053

Bí thư/Chủ tịch UBND

Phan Văn Chiến

0838.007.935

Phó Bí thư

Phạm Phước Trung

0813.191.393

Phó Bí thư/Chủ tịch HĐND

Nguyễn Văn Phược

0944.026.376

Phó Chủ tịch UBND

Trần Văn Trể

0944.942.907

 

TÂN HUỀ

NN: 3535036

Bí thư/Chủ tịch HĐND

Dương Thành Long

0919417289

Phó Bí thư

Nguyễn Văn Lợi

0813715517

Phó Bí thư/Chủ tịch UBND

Nguyễn Anh Tuấn

0988376219

Phó Chủ tịch UBND

Mai Thị Bích Vân

0966640387

 

TÂN MỸ

NN: 3548021

Bí thư Đảng uỷ/CT HĐND xã

Ngô Văn Dứt

0919108200

Phó Bí thư Đảng uỷ

Trần Văn Toàn

0939686684

Phó Bí thư/Chủ tịch UBND

Trần Văn Bá

0932914964

Phó Chủ tịch UBND

Trần Văn Tàu

0388799744

Phó Chủ tịch UBND

Trần Thanh Điền

0917730723

Banner LCT HTB

Navigation Menu

Navigation Menu

Banner 1022

Tổng đài 1022

Banner Chung tay cải cách thủ tục hành chính