Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1942/UBND-NC 19/04/2021 V/v tổ chức thực hiện Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh
2 607/VPUBND-VX 19/04/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và Chương trình phòng, ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Đồng Tháp giai đọan 2021 - 2025
3 1941/TB-UBND 19/04/2021 Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021
4 1935/KH-UBND 16/04/2021 Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021 - 2026
5 1934/KH-UBND 16/04/2021 Kế hoạch Quy hoạch vùng chuyên canh sản xuất gắn với xây dựng các ngành hàng chủ lực theo chuỗi giá trị, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, phát triển kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2026
6 1933/TTr-UBND 16/04/2021 Về việc khen thưởng các tập thể có thành tích đóng góp trong công tác an sinh xã hội cho địa phương
7 604/VPUBND-TH 16/04/2021 VV triển khai thực hiện Quyết định số 453/QĐ-UBND-HC ban hành Đề án phát huy giá trị đình làng tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025
8 603/VPUBND-TH 16/04/2021 V/v cung cấp thông tin đối tượng được khảo sát năm 2021
9 602/VPUBND-NN 16/04/2021 V/v đề nghị xem xét việc không chấp hành chủ trương ở địa phương của viên chức
10 599/VPUBND-NC 16/04/2021 V/v tham mưu xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026
11 1932/TTr-UBND 16/04/2021 Về việc ban hành thông báo và quyết định thu hồi quyền sử dụng đất để thực hiện công trình Trạm 110kV KCN Trường Xuân và đường dây đấu nối tỉnh Đồng Tháp
12 1931/UBND-TH 16/04/2021 V/v góp ý kiến Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại giai đoạn 2021 – 2025
13 1930/QĐ-UBND 16/04/2021 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - Nguyễn Thị Phấn
14 1929/QĐ-UBND 16/04/2021 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - Lê Văn Khiêm
15 1928/QĐ-UBND 16/04/2021 Về việc công nhận kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận cán bộ, công chức cấp xã làm công chức huyện năm 2021
16 1927/QĐ-UBND 16/04/2021 Về việc thay thế Quyết định số 2036/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Nguyễn Thị Hường
17 1926/UBND-NC 16/04/2021 Về việc thống nhất chủ trương đấu giá cho thuê đất sản xuất nông nghiệp tại xã Thạnh Lợi, xã Mỹ Hòa và xã Mỹ An
18 1925/QĐ-UBND 16/04/2021 Về việc công nhận kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào viên chức không qua thi tuyển trên địa bàn huyện Tháp Mười
19 1924/QĐ-UBND 16/04/2021 Về việc giao bổ sung dự toán kinh phí tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập huyện Tháp Mười
20 1923/UBND-NC 16/04/2021 Về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất