Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 9525/UBND-NN 17/09/2021 V/v tạo điều kiện cho Công ty Cổ phần giống cây trồng miền Nam – Chi nhánh Cờ Đỏ tổ chức thu hoạch lúa tại Tháp Mười
2 9521/UBND-NV 17/09/2021 V/v đẩy mạnh phong trào thi đua đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
3 9500/UBND-XDCB 15/09/2021 V/v gia hạn thời gian thi công công trình Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ Đông kênh Giữa (ĐT 846-ranh Tân Kiều)
4 7887/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Phạm Văn Lăm
5 7592/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho cháu Trịnh Thị Hoài Thu
6 7590/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Sê
7 7589/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho cháu Lê Văn Quốc
8 7588/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Trần Văn Nghĩa
9 7586/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Lê Văn Ghê
10 7732/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Đào Thị Như
11 7731/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho cháu Lâm Hoàng Duy
12 7730/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Tấn Dình
13 7729/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho cháu Trần Bách Vỹ
14 7728/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Cẩm Vân
15 7727/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Lê Thị Tư
16 7726/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Mai Thị Tong
17 7725/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Lê Thị Sa
18 7724/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho cháu Lê An Nhiên
19 7723/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Hồ Văn Luỹ
20 7721/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Bé Hai