Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 5369/QĐ-UBND 21/12/2020 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp bờ kè đường Nguyễn Thị Minh Khai (đầu cầu qua chợ cũ)
2 2336/QĐ-UBND 12/05/2021 Về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2020 - 2021 của Trường THCS Mỹ Quý
3 2335/QĐ-UBND 12/05/2021 Về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2020 - 2021 của Trường THCS Mỹ An
4 2334/QĐ-UBND 12/05/2021 Về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2020 - 2021 của Trường THCS thị trấn Mỹ An
5 2333/UBND-XDCB 12/05/2021 V/v tình hình thực hiện các dự án ODA trên địa bàn huyện
6 749/VPUBND-VX 12/05/2021 V/v triển khai thực hiện Công văn số 3751/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
7 747/VPUBND-VX 12/05/2021 V/v ban hành Quyết định thành lập Tổ tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các phương án phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện
8 2331/QĐ-UBND 12/05/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất sản xuất nông nghiệp - Hà Lệ Thủy
9 2330/QĐ-UBND 12/05/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất sản xuất nông nghiệp - Huỳnh Văn Kiếm
10 744/VPUBND-VX 12/05/2021 V/v triển khai các cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp và nhân lực có kỹ năng nghề
11 742/VPUBND-XDCB 11/05/2021 V/v tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid19 trong ngành Giao thông vận tải
12 2231/QĐ-UBND 06/05/2021 Giao bổ sung dự toán và phân bổ kết dư vốn sự nghiệp Trung ương Chương trình xây dựng NTM năm 2020
13 6317/QĐ-UBND 31/12/2020 Phê duyệt kế hoạch sử dụng vốn sự nghiệp thị chính năm 2021
14 2362/UBND-TH 13/05/2021 V/v triển khai ứng dụng e - Đồng Tháp
15 2361/UBND-VX 13/05/2021 V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em
16 2360/QĐ-UBND 13/05/2021 Về việc thanh lý tài sản của Trường Tiểu học Đốc Binh Kiều 3
17 760/VPUBND-VX 13/05/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch PCTNXH giai đoạn 2021 - 2025
18 759/VPUBND-TH 13/05/2021 V/v hoàn thiện hồ sơ môi trường Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
19 6317/QĐ-UBND 31/12/2020 Phê duyệt kế hoạch sử dụng vốn sự nghiệp thị chính năm 2021
20 2347/QĐ-UBND 13/05/2021 Về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2020 - 2021 của Trường THCS Hưng Thạnh