Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 103/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
2 102/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
3 101/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
4 100/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
5 99/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
6 98/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
7 97/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
8 96/QĐ-UBND 05/01/2023 Về việc bồi thường, hỗ trợ (bổ sung lần 1) do thu hồi đất đối với ông Trần Văn Mỹ để Xây dựng tuyến ĐT.857 (đoạn QL.30 - ĐT.845) thuộc huyện Tháp Mười
9 95/QĐ-UBND 05/01/2023 95/QĐ-UBND - 05/01/2023] Về việc bồi thường, hỗ trợ (bổ sung lần 1) do thu hồi đất đối với bà Trần Thị Luông để Xây dựng tuyến ĐT.857 (đoạn QL.30 - ĐT.845) thuộc huyện Tháp Mười
10 94/QĐ-UBND 05/01/2023 Về việc bồi thường, hỗ trợ (bổ sung lần 1) do thu hồi đất đối với ông Lê Văn Hạnh để Xây dựng tuyến ĐT.857 (đoạn QL.30 - ĐT.845) thuộc huyện Tháp Mười
11 93/QĐ-UBND 05/01/2023 Về việc bồi thường, hỗ trợ (bổ sung lần 1) do thu hồi đất đối với ông Lê Văn Sạng để Xây dựng tuyến ĐT.857 (đoạn QL.30 - ĐT.845) thuộc huyện Tháp Mười
12 92/QĐ-UBND 05/01/2023 Về việc bồi thường, hỗ trợ (bổ sung lần 1) do thu hồi đất đối với bà Lê Thị Rở để Xây dựng tuyến ĐT.857 (đoạn QL.30 - ĐT.845) thuộc huyện Tháp Mười
13 91/QĐ-UBND 05/01/2023 Về việc bồi thường, hỗ trợ (bổ sung lần 1) do thu hồi đất đối với hộ bà Huỳnh Thị Hường để Xây dựng tuyến ĐT.857 (đoạn QL.30 - ĐT.845) thuộc huyện Tháp Mười
14 90/QĐ-UBND 05/01/2023 Về việc bồi thường, hỗ trợ (bổ sung lần 1) do thu hồi đất đối với hộ ông Trần Văn Long để Xây dựng tuyến ĐT.857 (đoạn QL.30 - ĐT.845) thuộc huyện Tháp Mười
15 89/QĐ-UBND 05/01/2023 Về việc bồi thường, hỗ trợ (bổ sung lần 1) do thu hồi đất đố
16 88/QĐ-UBND 05/01/2023 Về việc bồi thường, hỗ trợ (bổ sung lần 1) do thu hồi đất đối với ông Nguyễn Văn Phong để Xây dựng tuyến ĐT.857 (đoạn QL.30 - ĐT.845) thuộc huyện Tháp Mười
17 87/QĐ-UBND 05/01/2023 Về việc bồi thường, hỗ trợ (bổ sung lần 1) do thu hồi đất đối với hộ ông Nguyễn Đạt Duy để Xây dựng tuyến ĐT.857 (đoạn QL.30 - ĐT.845) thuộc huyện Tháp Mười
18 86/QĐ-UBND 05/01/2023 Về việc bồi thường, hỗ trợ (bổ sung lần 1) do thu hồi đất đối với bà Nguyễn Thị Trúc Linh để Xây dựng tuyến ĐT.857 (đoạn QL.30 - ĐT.845) thuộc huyện Tháp Mười
19 [85/QĐ-UBND 05/01/2023 Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng vốn sự nghiệp giao thông năm 2023
20 83/QĐ-UBND 05/01/2023 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp cho hộ bà Nguyễn Thị Tiếp, ngụ xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp