Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1321/VP.UBND-TCKH 22/09/2020 V/v di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình thiết yếu ra ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng các Dự án nâng cấp mở rộng các tuyến đường Tỉnh ĐT.846
2 1320/VP.UBND-NN 22/09/2020 V/v góp ý kế hoạch và dự thảo dự án xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
3 1317/VP.UBND-VX 21/09/2020 V/v báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch phát triển TDTT và hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật TDTT đến năm 2020
4 3715/QĐ-UBND 21/09/2020 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
5 1319/VP.UBND-NN 22/09/2020 V/v kiểm tra, giám sát việc khắc phục các trạm cấp nước tập trung đã đầu tư hệ thống xử lý ô nhiễm asen, sắt trên địa bàn
6 1316/VP.UBND-TH 21/09/2020 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2020
7 3669/QĐ-BCH.PCTT 18/09/2020 Quyết định về việc phân công lại nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy Ứng phó với biến đổi khí hậu – Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện; phân công lại nhiệm
8 3427/QĐ-UBND 01/09/2020 Phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Đường bờ Tây kênh Ngang
9 3431/QĐ-UBND 01/09/2020 Phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Đường bờ Tây kênh An Tiến
10 3676/QĐ-UBND 18/09/2020 Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Đốc Binh Kiều 3 (điểm kênh Cái)
11 3677/QĐ-UBND 18/09/2020 Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Đường bờ Đông kênh Cái Bèo
12 3678/QĐ-UBND 18/09/2020 Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non Tháp Mười (giai đoạn 2)
13 1314/VP.UBND-NN 21/09/2020 V/v công nhận, thu hồi quyết định công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống
14 3703/QĐ-UBND 21/09/2020 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp
15 3702/QĐ-UBND 21/09/2020 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp
16 3701/QĐ-UBND 21/09/2020 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp
17 3700/QĐ-UBND 21/09/2020 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp
18 3699/QĐ-UBND 21/09/2020 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp
19 3698/QĐ-UBND 21/09/2020 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp
20 1312/VP.UBND-TCKH 21/09/2020 V/v đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP