Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2156/QĐ-UBND 29/04/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật
2 2155/QĐ-UBND 29/04/2021 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
3 2154/QĐ-UBND 29/04/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật
4 2152/UBND-NN 29/04/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch khung phát triển chuỗi liên kết ngành hàng nông sản giai đoạn 2021 – 2025
5 2151/BC-UBND 29/04/2021 Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng hoạt động công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn huyện Tháp Mười
6 2150/QĐ-UBND 29/04/2021 Về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá cho thuê đất nông nghiệp tại xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười
7 2149/QĐ-UBND 29/04/2021 Về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Tháp Mười năm 2021
8 2148/UBND-XDCB 29/04/2021 V/v ý kiến Đề án Bảo trì hạ tầng giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2025
9 2147/UBND-TCKH 29/04/2021 V/v bàn giao hồ sơ, xác định mốc giới tài sản thu hồi các điểm Trường giao về Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện
10 2146/UBND-VX 29/04/2021 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết HĐND Tỉnh và Tờ trình UBND Tỉnh về ban hành Chương trình mục tiêu giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025
11 2145/UBND-VX 29/04/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển công tác Y tế 5 năm, giai đoạn năm 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
12 682/VPUBND-TH 29/04/2021 V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5
13 681/VPUBND-TCKH 29/04/2021 V/v xây dựng kế hoạch hoạt động và dự toán ngân sách KH&CN năm 2022
14 679/VPUBND-VX 29/04/2021 V/v xây dựng kế hoạch Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021
15 2142/QĐ-UBND 29/04/2021 Về việc thu hồi quyền sử dụng đất - Trần Văn Tuấn
16 2141/QĐ-UBND 28/04/2021 Về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá cho thuê tài sản công tại các đơn vị Sự nghiệp trên địa bàn huyện
17 678/VPUBND-XDCB 28/04/2021 V/v báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 82/2018/NĐ-CP
18 677/VPUBND-NN 28/04/2021 V/v Viện Thú y đưa người nước ngoài đến làm việc tại huyện
19 6315/QĐ-UBND 31/12/2020 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Đường bờ Đông kênh K27 (từ khu di tích Gò Tháp – ĐT 846)
20 2138/UBND-NN 28/04/2021 V/v góp ý Kế hoạch thực hiện xã nông thôn mới nâng cao năm 2021